Dataingenjör

180 hp

Som dataingenjör utvecklar du framtidens intelligenta teknik. Du programmerar och designar inbyggda datorsystem som människor både kan och vill använda. På Data­ingenjörs­utbildningen bygger du upp den kreativitet och de kunskaper som du behöver för att kunna utveckla allt från kommunikation och medicinteknik till intelligenta hus.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad arbetar studenter, lärare och företag tillsammans för en framtidsorienterad utbildning som lär ut den senaste tekniken. Du arbetar i moderna projektrum, i nära kontakt med dina lärare.

Kreativitet och innovationstänkande är centrala i utbildningen. Därför innehåller studierna många praktiska grupparbeten i form av laborationer och projekt. Ofta består gruppen av studenter från flera av Högskolans olika ingenjörsutbildningar.

Kurser och kompetenser i fokus

Dataingenjörsprogrammets två första år går igenom de viktiga grunderna i datateknik, programmering och elektroteknik. Bland kurserna finns till exempel envariabelanalys, algoritmer och datastrukturer, databaser och sensorsystem.

Det tredje och sista året studerar du bland annat datasäkerhet för inbyggda system samt industriell ekonomi och innovation. Under det här året väljer du själv om du vill genomföra ett utvecklingsprojekt eller en arbetsplatsförlagd utbildning (AFU). Du slutför sedan utbildningen med ett examensarbete inom ett valfritt område.

Samverkan med arbetslivet

Under tredje året kan du välja att genomföra en del av studierna på en arbetsplats. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ger dig chansen att prova på yrkeslivet redan under studietiden.

Sex ingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad kom 2018 på en fin andraplats i en internationell tävling i USA för självflygande drönare. I teamet från Halmstad fanns studenter från tre av Högskolans ingenjörsprogram och två pluggade till just dataingenjörer. I filmen här ovan kan du höra en kort intervju med en av deltagarna.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i datateknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp samt Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp.

Arbetsliv

Som dataingenjör kan du arbeta med systemutveckling, design av IT-produkter, projektledning, programutveckling och analys av IT-lösningar. Dataingenjörer fungerar inte sällan som projektledare eller konsulter i projekt tillsammans med specialister från andra ämnesområden. Du skulle också kunna arbeta som utvecklingsingenjör inom områdena inbyggda system eller datorsystem.

Studera utomlands

Dataingenjörsprogrammet ingår i det europeiska studentutbytesavtalet Erasmus, vilket ger dig möjlighet att genomföra delar av andra eller tredje årets studier utomlands.

Högskolan har också utbytesavtal med andra universitet i Europa, USA och Asien, exempelvis i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore, som i dag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13014

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela