Sök

Dataingenjör

180 hp

Som dataingenjör utvecklar du framtidens intelligenta teknik. Du programmerar och designar inbyggda datorsystem som människor både vill och kan använda. På Dataingenjörs­utbildningen bygger du upp den kreativitet och de kunskaper som du behöver för att kunna utveckla allt från kommunikation och medicinteknik till intelligenta hus.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad arbetar studenter, lärare och företag tillsammans för en framtidsorienterad utbildning som lär ut den senaste tekniken. Du arbetar i moderna projektrum där du har nära kontakt med dina lärare.

Kreativitet och innovationstänkande har en viktig och central roll i utbildningen. Därför innehåller programmet många praktiska grupparbeten i form av laborationer och projekt. Ofta genomför du grupparbetena tillsammans med studenter från andra ingenjörsutbildningar på Högskolan.

Kurser och kompetenser i fokus

Under Dataingenjörsprogrammets två första år lär du dig de viktiga grunderna i datateknik, programmering och elektroteknik. Bland kurserna finns envariabelanalys, algoritmer och datastrukturer, databaser och sensorsystem.

Under det tredje och sista året studerar du bland annat datasäkerhet för inbyggda system samt industriell ekonomi och innovation. Du väljer om du vill genomföra ett utvecklingsprojekt eller en arbetsplatsförlagd utbildning (AFU). Du avslutar utbildningen med ett examensarbete inom ett område som du väljer själv.

Samverkan med arbetslivet

Under det sista året kan du genomföra en del av studierna på en arbetsplats. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ger dig chans att prova på yrkeslivet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

År 1

År 2

 • Ellära och elektronik, 7,5 hp
 • Transformer, signaler och system, 7,5 hp
 • Datorsystemteknik I, 7,5 hp
 • Databaser, 7,5 hp
 • Datorsystemteknik II, 7,5 hp
 • Reglerteknik, 7,5 hp
 • Avancerad objektorienterad programmering, 7,5 hp
 • Signaler och sensorer, 7,5 hp

År 3

 • Datakommunikation, 7,5 hp
 • Programmering av distribuerade system, 7,5 hp
 • Datasäkerhet för inbyggda system, 7,5 hp
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp
 • Examensarbete för högskoleingenjörer i datateknik, 15 hp

Valbara kurser:

 • Utvecklingsprojekt, 15 hp
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp

Sex ingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad kom 2018 på en fin andraplats i en internationell tävling i USA för självflygande drönare. I teamet från Halmstad fanns studenter från tre av Högskolans ingenjörsprogram och två pluggade till just dataingenjörer. I filmen här ovan kan du höra en kort intervju med en av deltagarna.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i datateknik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nätverksforensik, 60 hp, Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp samt Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp.

Arbetsliv

Som dataingenjör kan du arbeta med systemutveckling, design av IT-produkter, projektledning, programutveckling och analys av IT-lösningar. Du kan också arbeta som utvecklingsingenjör inom områdena inbyggda system eller datorsystem. Ytterligare en möjlighet för dig som dataingenjör är att vara projektledare eller konsult i projekt tillsammans med specialister från andra ämnesområden.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: 14,42

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Möt våra studenter

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13014

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela