Elektroingenjör

180 hp

Som elektroingenjör utvecklar du framtidens elektronik för digital kommunikation, hushållsverktyg, energi, transporter eller något helt annat. Elektronik finns överallt omkring oss, och erbjuder en mängd spännande möjligheter för din karriär. Efter Elektroingenjörsutbildningen har du en eftertraktad kompetens som ger goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad studerar du i en spännande miljö med nära kontakt med lärare, företag och andra studenter. På flera kurser arbetar du i projektform.

Programmet är nära knutet till Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), en innovationsarena inom elektronikutveckling för forskare och företag i regionen. Här finns en testkammare för bland annat elektromagnetisk kompatibilitet, där företag kan testa sina produkter för en effektivare produktutveckling.

Kurser och kompetenser i fokus

Elektroingenjörsprogrammets två första år innehåller grundläggande kurser i matematik, fysik, ellära och elektronik, samt kurser inom elektronik, telekommunikation, elkraft- och energiteknik samt regler- och datorteknik. Du får också tillägna dig mer praktiska kunskaper i form av mikrodatorkonstruktion.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Inför tredje året väljer du en av två inriktningar, utvecklade i samarbete med näringslivet: elektronik eller elkraftteknik. Då väljer du också om du vill genomföra ett utvecklingsprojekt eller en arbetsplatsförlagd utbildning (AFU). Programmet avslutas med ett examensarbete inom ett område som intresserar dig.

Samverkan med arbetslivet

De teoretiska kunskaperna appliceras praktiskt både på campus och i samarbete med näringslivet. Under tredje året kan du välja att genomföra en del av studierna på en arbetsplats. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ger dig chansen att prova på arbetslivet redan under studietiden.

Programmet avslutas med ett examensarbete som också tar dig närmare arbetslivet. Då driver du ett projekt utifrån en egen idé, tillsammans med ett företag eller i samarbete med ett pågående forskningsprojekt på Högskolan.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Magisterprogram i nätverksforensik, 60 hp, Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp, Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp, samt Magisterprogram i elektronikdesign, 60 hp.

Arbetsliv

Som elektroingenjör kommer du att ha ett stort värde på arbetsmarknaden. Du kan bland annat arbeta med konstruktion, service, utveckling och produktion av elektrotekniska produkter. Om du väljer att inrikta dig på telekommunikation kan du arbeta med att bland annat ta fram nya mobiltelefoner.

Möjliga arbetsgivare återfinns också inom el- och vattenkraftindustrin. Genom att komplettera med ekonomikunskaper kan du arbeta med försäljning och marknadsföring av elektrotekniska produkter.

Sex ingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad kom 2018 på en fin andraplats i en internationell tävling i USA för självflygande drönare. I teamet från Halmstad fanns studenter från tre av Högskolans ingenjörsprogram och två pluggade till just elektroingenjörer. I filmen ovan kan du höra en kort intervju med Marcus Rodén, student på Elektroingenjör, som var med i USA.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, till exempel i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som idag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela