Internationella marknadsföringsprogrammet

180 hp

Som marknadsförare har du ett utåtriktat arbete där du gör affärer och har många kontakter med människor. Internationella marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad förbereder dig för en yrkesframtid på den internationella arbetsmarknaden. Självklart har du praktik utomlands. Kurserna är utformade för att du ska kunna fördjupa dig i teorier och metoder för att marknadsföra produkter och tjänster till både konsumenter och företag.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Flera kurser är speciellt utformade för att passa in på Internationella marknadsföringsprogrammet. Utbildningen består av både föreläsningar och självständiga arbeten. Det internationella perspektivet märks både på lärare och litteratur.

Du läser företagsekonomi under hela utbildningen, totalt motsvarar kurserna i ekonomi fyra terminer. Du får både strategiska och praktiska kunskaper. Du lär dig hur företag styrs och organiseras och hur man sköter bokföring och marknadsplanering. Programmet innehåller också kurser i nationalekonomi, som ger dig förståelse för hela samhällets ekonomi. Du har andra nyttiga kurser inom juridik, statistik och informatik.

Samverkan med arbetslivet

Under det sista året prövar du dina kunskaper i verkligheten genom ett praktikprojekt under motsvarande en termin. Troligtvis genomför du praktikprojektet på ett utländskt företag. Du avslutar utbildningen med att skriva en examensuppsats i marknadsföring.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

År 1

 • Marknadsföring I, 7,5 hp *
 • Nationalekonomi, 15 hp
 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp *
 • Ekonomistyrning, 7,5 hp *
 • Varumärken, 7,5 hp *
 • Affärsredovisning, 7,5 hp *
 • Konsumentbeteende, 7,5 hp *

År 2

 • Ekonomisk statistik, 15 hp
 • Handels- och marknadsrätt, 15 hp
 • Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik, 7,5 hp
 • Marknadskommunikation, 7,5 hp *
 • Digital marknadsföring, 7,5 hp *
 • Internationellt företagande och entreprenörskap, 7,5 hp *

År 3

 • Internationell marknadsföringsstrategi, 15 hp *
 • Informationssystem och marknadsföring i nya media, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod: teori och tillämpning, 7,5 hp *
 • Praktikprojekt, 15 hp *
 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka vidare till Högskolans masterprogram i företagsekonomi.

Arbetsliv

Internationella marknadsföringsprogrammet förbereder dig för att arbeta på små och stora produkt- och tjänsteföretag runt hela världen. Du kan också arbeta som konsult och hjälpa företag med bland annat reklam, PR, marknadsundersökningar och sociala medier.

Eftersom en marknadsförare har ett mycket utåtriktat arbete kommer du att samarbeta med många olika människor, både inom och utanför det egna företaget. Du bygger upp ett brett kontaktnät med kunder, leverantörer, distributörer, reklambyråer, medier och produktutvecklare.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 16,14

BII: 16,24

HP: 0,65

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10006

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela