IT-forensik och informationssäkerhet

180 hp

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Utbildningen är utformad i samarbete med Polisens tekniska rotel och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet digital forensik

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

År 2

 • Datornätverk, 15 hp *
 • Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik, 15 hp
 • Nätverkssäkerhet, 7,5 hp *
 • Avancerade IT-forensiska verktyg, 7,5hp *
 • Riskanalys och IT-säkerhetssystem, 7,5 hp *
 • IT-forensiskt projekt, 7,5 hp *

År 3

 • Ethical hacking, 7,5 hp *
 • Internet of things och nätverksapplikationer, 7,5 hp *
 • Biometrisk identifiering, 7,5 hp *
 • Samhällskritisk infrastruktur, 7,5 hp *
 • Krypteringsmetoder och säkring av datasystem, 7,5 hp *
 • Utredning av IT-brott, 7,5 hp
 • Kandidatuppsats i digital forensik, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik.

Arbetsliv

Utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet gör dig attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad. Du lär dig att arbeta självständigt och utföra kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men den leder också till ökad sårbarhet och öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Människor som är inblandade i traditionella brott använder i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Det gör att fler brott är IT-relaterade och att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en viktigare roll vid brottsutredningar.

Studera utomlands

På programmet IT-forensik och informationssäkerhet kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan finansieras genom stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Du väljer studieort och innehåll i samråd med den ansvariga för programmet och handledaren för ditt examensarbete.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: 16,19

BII: 15,40

HP: 0,95

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela