Sök

Senare del av program

300 hp

Ansökan om antagning till senare del av program kan vara aktuellt för dig som:

  • vill byta utbildningsprogram inom HH
  • studerar på annan ort och vill fortsätta dina studier vid Högskolan i Halmstad
  • har studerat vid annat lärosäte och vill fortsätta dina studier vid Högskolan i Halmstad.

Om utbildningen

Ansökan

Ansökan sker via Antagning.se Länk till annan webbplats.

Efter ansökan ska följande uppgifter skickas i ett mejl till helpdesk.antagning@hh.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Namn på det program du vill bli antagen till
  • Termin du vill påbörja det nya programmet (till exempel VT23 eller HT23)
  • Termin inom programmet för vilken studierna önskas påbörjas (t.ex. termin 3)

Sista dag för ansökan inför vårterminen 2023 är den 15 oktober. Ansökan som lämnas in därefter behandlas som sen ansökan och i mån av tid.

Du som har meriter från annat lärosäte än Högskolan i Halmstad ska alltid ladda upp följande via antagning.se senast sista ansökningsdag:

  • utbildningsplan för ditt tidigare program – översiktlig beskrivning av programmet, där det framgår vilka kurser som är obligatoriska
  • kursplaner över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till programmet du söker

Första möjliga termin att antas till senare del av program är termin 2.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

SENA2

Behörighetskrav:

Antagning till senare del av program kan göras under förutsättning att följande krav är uppfyllda: >>Att det finns ledig plats i aktuell programtermin >>Att den sökande uppfyller behörigheten till sökt utbildning >>Att den sökande kan tillgodoräknas de kurser som finns i tidigare programterminer

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela