Sök Stäng

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Utbildningen förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. Här får du mycket praktisk erfarenhet, både i det unika Hälsolabbet och ute i arbetslivet.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet omvårdnad.

* kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

År 1

Termin 1

Termin 2

  • Sjukdomstillstånd och farmakologi, 15 hp
  • Personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad I, 15 hp*

År 2

Termin 3

  • Personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad II, 15 hp*
  • Hälsa och ohälsa, 15 hp

Termin 4

  • Säker vård och samverkan i team, 30 hp*

År 3

Termin 5

  • Vetenskaplig teori och metod inklusive examensarbete i omvårdnad, 22,5 hp
  • Digital vård, 7,5 hp

Termin 6

  • Profession, ledarskap och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 30 hp*


Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i omvårdnad och sjuksköterskeexamen. När ditt examensbevis är utfärdat kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Vad kan du jobba med?

Som legitimerad sjuksköterska kan du ha arbetsuppgifter inom många olika verksamheter, både i och utanför Sverige. Inom hälso- och sjukvården leder du som sjuksköterska omvårdnadsarbetet och samarbetar i team med andra yrkespersoner i vården.

Om du väljer att läsa vidare kan du arbeta inom specialistområden. En specialistutbildning ger också stora möjligheter att arbeta med organisationsutveckling och utveckling av omvårdnad som profession.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat Sjuksköterskeprogrammet är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp samt till Specialistsjuksköterskeutbildning med någon av följande inriktningar: distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård och ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad.

Studera utomlands

Två kvinnor och en man håller upp diplom och blommor. Foto.

Högskolan tredje bäst på VFU

Två personer i klänning. Foto.

Fem frågor till studenten Annie Lundin

Två kvinnor och en man håller upp diplom och blommor. Foto.

Examensarbete får stipendium

Två personer i klänning. Foto.

Två helnöjda sjuksköterskor – en i Sverige och en i Norge

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng våren 2024

Halmstad

BI: 15,80

BII: 15,97

HP: 0,55

SA: -

Varberg

BI: 13,55

BII: 15,27

HP: 0,50

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12812

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Campus, Varberg, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12814

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22005

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Campus, Varberg, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22006

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela