Sök

Sociologi för social hållbarhet

180 hp

Som sociolog med inriktningen social hållbarhet tar du dig an en av vår tids stora samhällsfrågor – hur mänskligheten ska kunna ställa om till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling de kommande decennierna. Med programmets unika kombination av sociologi och social hållbarhet utvecklar du de specifika färdigheter som behövs för att kunna arbeta teoretiskt och praktiskt med sociala hållbarhetsfrågor.

Programmet heter numera Sociologi för social hållbarhet.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet sociologi

År 1

År 2

 • Sociologisk teori, 15 hp*
 • Vetenskaplig metod och uppsats, 15 hp*
 • Social hållbarhet i civilsamhället, 7,5 hp*
 • Social hållbarhet i organisationer, 15 hp*
 • Valbar kurs på temat hållbar utveckling 7,5 hp

År 3

 • Projektdrivet socialt hållbarhetsarbete, 15 hp
 • Projektarbete i social hållbarhet, 15 hp
  eller:
 • Social hållbarhet i arbetslivet, 15 hp
 • Verksamhetsförlagda studier i social hållbarhet, 15 hp

 

 • Sociologisk teori och kvalitativ metod, 15 hp*
 • Examensarbete i sociologi, 15 hp*


Programansvarig berättar

Programmet heter numera Sociologi för social hållbarhet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.

Vad kan du jobba med?

Dina kunskaper och färdigheter är eftertraktade på arbetsmarknaden, inte minst då svenska myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med hållbarhetsfrågor, inklusive social hållbarhet, utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030. Arbetsmarknaden inom området social hållbarhet har vuxit markant de senaste åren, och en nisch har uppstått på arbetsmarknaden för sociala hållbarhetsstrateger. Profilämnet social hållbarhet ger dig därmed en spetskompetens som är eftertraktad inom många verksamheter.

Sociologisk kunskap och förståelse är användbar inom en rad områden i samhället idag, exempelvis inom samhällsplanering, arbetsliv, utbildningsväsendet, kriminologi, hälso- och sjukvård, befolkningsstudier, teknik och organisation.

Som sociolog med inriktning mot social hållbarhet har du möjlighet att arbeta som samhällsanalytiker, utredare eller social hållbarhetsstrateg. Du kan arbeta i kommunal och statlig förvaltning, på högskolor och universitet, i företag och konsultverksamhet, och med frågor som rör jämställdhet och mångfald. Tidigare studenter arbetar bland annat som social hållbarhetsstrateg, kommunal utvecklingsledare, kommunal samordnare, arbetsmarknadsutredare och utredningsadministratör på Polismyndigheten.

Programmet heter numera Sociologi för social hållbarhet.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka magisterprogram i sociologi vid svenska och utländska lärosäten. På Högskolan i Halmstad kan du läsa Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, samt Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Studera utomlands

Möt våra studenter och våra tidigare studenter

Två personer i klänning. Foto.

Fem frågor till studenten Naomi Österberg

Två personer i klänning. Foto.

Alice och Ronja berättar om verksamhetsförlagda studier

Två personer i klänning. Foto.

Följ programmet på Instagram

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: 10,80

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12819

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela