Sök

ITE akademimöte och avdelningsmöten

ITE:s akademi- och avdelningsmöten äger rum varje tisdag. Frukost serveras i lunchrummet på E2 från klockan 9.30.

Akademimötet hålls på plats och via Zoom och börjar klockan 10 med övergripande information, följt av ett spotlight talk av en medarbetare på ITE (cirka 15 minuter). När presentationen är klar inleds de två avdelningsmötena.

Spotlight 27/2:
Marlena Nowaczyk, lektor i matematik. Marlena samarbetar med att leda och utveckla Tilläggsundervisning (SI) vid ITE. Inför nästa kvartal vill Marlena informera om SI.