Anmälan öppnar vårterminen 2022

Från den 15 september till och med den 15 oktober kan du söka till våra kurser och program för våren 2022. Du hittar mer information om vilka kurser du kan söka på vår webbplats eller antagning.se.