Sök

Civilekonomprogrammets presentationer av praktikarbeten

Studenter, handledare och personal hälsas välkomna att delta när studenterna presenterar sina praktikarbeten från vårterminen 2022! Presentationerna sker i form av film som visar vad de har gjort, och sedan en pitch med reflektioner kring vad de har lärt sig samt vad de har tillfört för nytta till sina praktikorganisationer.