Sök

Anmälan öppnar vårterminen 2023

Från den 15 september till och med den 17 oktober kan du söka till våra kurser och program för våren 2023. Du hittar mer information om vilka kurser du kan söka på vår webbplats eller antagning.se.