Sök

Disputation: Amogh Krishna

Amogh Krishna, doktorand vid Högskolan i Halmstad och Chalmers tekniska högskola, disputerar i Tillverkningsteknik.

Avhandlingens titel: On Characterization and Optimization of Surface Topography in Additive Manufacturing Processes

Opponent: Mohamed El Mansori, Professor, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) ParisTech, France

Betygsnämnd: Sophie Gröger, professor, University of Technology Chemnitz, Germany
Per Nylén, professor, University West, Trollhättan, Sweden
Michal Wieczorowski, Professor, Poznan University of Technology, Poland

Handledare: Bengt-Göran Rosén, professor vid Högskolan i Halmstad