Sök

Forskningsseminarium med Oscar Andersson

Välkommen till forskningsseminarium med Oscar Andersson! Ämnet är hans nya bok Italiensk-amerikaner i Bostons North End, där han gör en omanalys av William Foote Whytes fältanteckningar från den klassiska studien Street Corner Society från 1943.

Seminariet är öppet för kollegor och studenter på HOV och andra akademier. Under första timmen presenterar Oscar sin bok, och under andra timmen finns möjlighet att ställa frågor.

Oscars forskning om Whyte berör många viktiga frågor i sociologi och samhällsvetenskap, så missa inte tillfället!