Sök

NOAH

Klimatförändringar leder till intensiva regnstormar i Östersjöregionen. Avloppssystemen är inte byggda för att klara av dessa nederbördsmängder, och därför har det blivit vanligare med översvämningar i tätbebyggda områden.

Översvämningar drar med sig föroreningar till Östersjön

Översvämningar ökar risken för att orenat spillvatten fråv städers avloppssystem spolas ut i Östersjön. Eftersom spillvattnet innehåller höga näringsvärden, skadliga substanser och patogena, det vill säga sjukdomsalstrande, bakterier är det skadligt för såväl människor som miljö.

En man klamrar sig fast vid en stolpe för vägmärken, gatan nedanför är översvämmad. Foto.

Holistisk planering och smarta avloppssystem

Tätbebyggda områden kan förbereda sig inför översvämningar genom förbättrad planering och genom avloppssystem som anpassar sig. Projektet NOAH sammanför nio städer och vattenverk, sju akademiska forskningsinstitutioner och två paraplyorganisationer från länderna runt Östersjön.

NOAH strävar efter att skapa ett koncept för holistisk planering och implementering av smarta avloppssystem i tätbebyggda områden. Holistisk planering kombinerar dagvattenhantering med spatial planering, följt av utveckling av smarta avloppssystem, för att öka motståndskraften mot klimatförändringarnas följder.

Karta över NOAH:s partners. Illustration.

Friskare och renare Östersjö

NOAH:s koncept kommer att vara lätt att anpassa till tätbebyggda områden runt Östersjön, och skulle kunna minska utsläppen i Östersjön med upp till 50 procent. Genom att förankra konceptet i städers och vattenverks dagliga rutiner kommer Östersjön att bli friskare och renare!

Projektets webbplats Länk till annan webbplats.

Tre kvinnor i blå kläder, stående framför en grön vägg. Foto.

Susanne Durst, Sylvia Waara och Pia Ulvenblad

Logotyp Interreg och EU. Illustration.
Logotyp NOAH. Illustration.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt