Sök

Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare

I detta fortsättningsprojekt på en installation av ett mikronät har lösningar för ökad lönsamhet för solelanläggningar i bebyggd miljö utvärderats. Målen var att validera teoretiska beräkningar och att undersöka potentialen för att installera större solelanläggningar än för att täcka en byggnads elbehov och inkludera laddstationer till elbilar i systemet.

I detta fortsättningsprojekt på en installation av ett mikronät inom en fastighet vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka har lösningar för ökad lönsamhet för solelanläggningar i bebyggd miljö utvärderats. Vidare har potential för fler solelanläggningar och laddstationer för elfordon som kompletterar befintligt mikronät undersöks för ett utvidgat mikronät med varierade verksamheter.

Målen var att validera teoretiska beräkningar av ökad egenanvändning av solel i det initiala mikronätet och att undersöka potentialen för att installera större solelanläggningar än för att täcka en byggnads elbehov och inkludera laddstationer till elbilar i systemet. Till detta har målet varit att involvera brukare till att använda solelen vid tidpunkter som gynnar lönsamheten.

Detta har gjorts genom att undersöka hur affärsmodeller kan användas. Högskolan i Halmstads del i projektet har varit att identifiera och beskriva möjliga affärsmodeller för ändamålet. Som följd av pågående forskning genom Högskolans industridoktorand Zara Zamani inom blockchain-tekniken, har ett Blockchain-koncept applicerats och ett system för Ekstas verksamhet och mikronät har utvecklats.

Om projektet

Projektperiod

2020-07-01–2022

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektledare

Eksta Bostads AB genom Charlotta Winkler, WSP

Deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Eksta Bostads AB
  • Ferroamp
  • Stockholm Supergrid (Dealflower). numera “Eljun”

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt