Sök

ReUseHeat

Det produceras tillräckligt mycket restvärme i EU för att värma upp alla byggnader i hela unionen. Trots denna fantastiska potential finns det endast småskaliga exempel på hur restvärme omhändertas och används på detta sätt. ReUseHeat visar på hur unika avancerade, modulära och replikerbara system möjliggör för restvärme att tillvaratas och återanvändas i tättbebyggda områden.

Om projektet

Projektperiod

Oktober 2017–oktober 2021

Finansiär

Projektet finansieras av EU:s ramavtal för forskning och innovation, Horizon 2020.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt