Sök

sEEnergies

Det övergripande syftet med sEEnergies är att kvantifiera och operativisera potentialen för energieffektivitet (EE) i byggnader, transport och industri, genom att kombinera denna bottom-up kunskap med temporära och rumsliga analyser för att utveckla en innovativ, holistisk och forskningsbaserad EE-modelleringsstrategi som går utöver nuvarande vetenskapliga baserade kunskaper och metoder.

Eftersom förändringarna i en energisektor kan bidra till effekter i en annan sektor är det bara möjligt att ha en omfattande bedömning och kvantifiering av effekterna av EEFP-politiken om vi tittar på energisystemen ur en helhetssyn och tar hänsyn till synergierna mellan sektorer. Därför kombineras sektorsövergripande strategi och nätutvärdering, tillsammans med energisystemmodellering och rumslig analys i den nya EE-modelleringsstrategin.

För att uppnå sitt mål består sEEnergies av en kombination av djup kunskap på konsumtionssidan och djupgående analyser av energisystemen, vilket möjliggör en detaljerad, vetenskapligt baserad kunskap som krävs för att göra EE-potentialer konkreta och operativa och som en resurs på sin egen. Inbäddat i den tillämpade projektmetoden är identifieringen av synergier över hela leveranskedjan och mot ytterligare effekter som inte är direkt kopplade till energisystemet. Dessa nonenergi-effekter kan vara mycket viktiga fördelar som ofta är osynliga, men som sEEnergies syftar till att operera i större utsträckning på sektor-, system- och medlemsnivå.

För varje sektor kommer vi att ta utgångspunkt från den senaste tekniken inklusive bästa praxis, på plats politik och energi- och icke-energikonsekvenser av EE, för EU och för de 28 medlemsstaterna. För att maximera uppsökningen av resultat från SEEnergies och förståelsen av deras betydelse kommer en online och användarvänlig GIS-plattform att utvecklas där EE-effekter kan geografiskt visualiseras.

Om projektet

Projektperiod

2019-09-01 – 2022-06-30

Projektledare

Aalborg universitet, Danmark

Andra deltagande forskare

 • Zsuzsanna Pató, Expertkommitté
 • Wolfgang Eichhammer, Expertkommitté
 • Ernst Worrell, Expertkommitté

Samverkanspartner

 • Aalborg universitet, Danmark
 • Utrecht universitet, Nederländerna
 • Flensburg universitet, Tyskland
 • KU Leuven, Belgien
 • Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Norge
 • SYNYO GmbH, Österrike
 • Fraunhofer, Tyskland
 • EP Energy GmbH, Schweiz

Finansiär

The European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Action under Grant Agreement No 846463

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt