Sök

Implementation of Fourth Generation, IEA-DHC

Projektet DHC Annex TS2 syftar till att främja implementeringen av fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). Det är ett internationellt projekt som handlar om tidiga lågtemperatursystem för fjärrvärme.

Tredje generationens fjärrvärme (3GDH) är i dag norm. Det implementerades under en tid när fossila bränslen användes i högre utsträckning än i dag, och när byggnader hade mycket större värmebehov. I dag har fjärrvärmens grundläggande villkor förändrats. Förnybara energikällor, som till exempel solenergi och vindenergi, används i allt större utsträckning, och dessutom finns det många andra värmekällor, som exempelvis tunnelbanestationer och ventilationssystem. Tanken med 4GDH är att återanvända sådana låg-temperaturkällor i uppvärmningen av städer.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt