Sök

Implementation of Fourth Generation, IEA-DHC

Projektet DHC Annex TS2 syftade till att främja implementeringen av fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). Det var ett internationellt projekt som handlade om tidiga lågtemperatursystem för fjärrvärme.

Tredje generationens fjärrvärme (3GDH) är i dag norm. Det implementerades under en tid när fossila bränslen användes i högre utsträckning än i dag, och när byggnader hade mycket större värmebehov. I dag har fjärrvärmens grundläggande villkor förändrats. Förnybara energikällor, som till exempel solenergi och vindenergi, används i allt större utsträckning, och dessutom finns det många andra värmekällor, som exempelvis tunnelbanestationer och ventilationssystem. Tanken med 4GDH var att återanvända sådana låg-temperaturkällor i uppvärmningen av städer.

Projektet är avslutat.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt