Sök

Interorganisatorisk agilitet – ömsesidig anpassning i digitala ekosystem (Galago)

Detta forskningsprojekt vill förstå utmaningen med att "vara agila tillsammans" när man samarbetar över organisatoriska gränser, samt förstå problemet och arbeta mot lösningar.

Att arbeta med agila principer (iterationer, omvärdering av planer, frekvent kundfeedback, etc.) kan vara ganska utmanande när man samarbetar över organisatoriska gränser. Att behålla ett anpassningsbart tänkesätt och använda traditionella agila metoder kan redan vara ganska utmanande inom ett företag, och i takt med att tekniska system växer och att samarbeten mellan företag med dem växer och blir tätare, ökar denna utmaning.

Detta forskningsprojekt vill förstå utmaningen med att "vara agila tillsammans" med våra samarbetspartner. En forskargrupp från Högskolan i Halmstad, Sveriges forskningsinstitut RISE och Chalmers tekniska högskola driver ett tvåårigt projekt finansierat av Vinnova tillsammans med projektpartnerna Aptiv och HaleyTek.

Vårt förhållningssätt är kvalitativt, vilket innebär att vi vill fånga olika uppfattningar och berättelser om människor som arbetar i sammanhang där både agilitet och samarbeten med andra företag är centralt. Dessa berättelser och deras översikt hjälper oss att förstå problemet och arbeta mot lösningar.

Notera: Internt kallas projektet Galago efter apan som är känd för sin hoppförmåga och starka, komplicerade och koordinerade rörelser – hur blir vi organisatoriska galagoer?

Om projektet

Projektperiod

April 2022–april 2024

Finansiärer

Vinnova

Projektledare

Ludvig Lindlöf, universitetslektor

Andra deltagande forskare

  • Sveriges forskningsinstitut RISE
  • Chalmers tekniska högskola

Samverkansparter

  • Aptiv
  • HaleyTek

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt