Sök

Objektiv klassificering av metallytor – METALsurf

Stora kostnader och ledtidsförluster orsakas av returnerade aluminiumprodukter – till stor del i onödan. En stor del av klagomålen på metallprodukter beror på visuella ytdefekter. Syftet med projektet är att utveckla kunskap och metoder som kan användas, helt eller delvis, för utveckling av objektiv klassificering av visuella krav på produktytor från profil till bearbetad och ytfärdig produkt. 

Stora kostnader och ledtidsförluster orsakas av returnerade aluminiumprodukter – till stor del i onödan. En stor del av klagomålen på metallprodukter beror på visuella ytdefekter. Idag finns det ett antal bransch- och företagsklassificeringssystem som vanligtvis skiljer sig åt mellan olika leverantörer och kunder, och mellan olika branscher. Exempelvis används olika system beroende på om ytan ska exponeras utomhus eller inte, vilka estetiska krav som kännetecknar branschen, vilka krav slutkunden förväntas ha och så vidare.

Projektet avser, med stöd av objektiv och ISO-baserad 3D-ytmätningsteknik, och studier av användares och kunders upplevda kvalitet, att utarbeta allmänna riktlinjer för en mätbar och toleransbaserad klassificering av visuellt objektiv samt subjektiva krav på extruderade och pressgjuten aluminium och valsade stålytor.

Syftet med projektet är att utveckla kunskap och metoder som kan användas, helt eller delvis, för utveckling av objektiv klassificering av visuella krav på produktytor från profil till bearbetad och ytfärdig produkt. Projektet förväntas skapa förutsättningar för gemensamma nationella och i förlängningen internationella standarder för klassificering av metallytor.

Om projektet

Projektperiod

2019-11-01 till 2023-04-30

Finansiär

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en satsning som drivs av VINNOVA, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas

Projektledare

Bengt-Göran Rosén, professor, Högskolan i Halmstad

Andra medverkande forskare

Samarbetsparter

 • Hydro Extrusion Sweden
 • Svenskt Aluminium
 • Ahlins i Habo
 • A-lackering
 • Profilgruppen
 • Klarvik
 • IKEA of Sweden
 • Hydal
 • Bodycote
 • Alutrade
 • Thule
 • Holsby Metall

Mer information

Vinnovas projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt