Sök

Hållbart deltagande inom barn- och ungdomsishockey

Deltagande inom organiserad idrott kan främja både hälsa och välmående bland utövarna. För att öka chansen för positiva hälsoutfall av organiserad idrott är det viktigt att skapa miljöer som främjar olika aspekter såsom glädje, delaktighet, upplevd kompetens etcetera. Det är därför viktigt att få kunskap om hur man kan arbeta för att skapa miljöer som främjar dessa aspekter.

Projektperiod

2022–2025

Anslagsgivare:

  • Svenska Ishockeyförbundet

Partner/samverkan

  • Svenska Ishockeyförbundet
  • Umeå Universitet

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt