Sök

LIV-projektet – en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med schizofreni

Syftet med studien är att undersöka effekter och kostnadseffektivitet av en levnadsvaneintervention på områdena fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak för personer med diagnosen schizofreni. LIV-projektet är en kontrollerad studie.

Projektperiod:

  • 2012–2019

Anslagsgivare:

  • FoUU region Halland
  • Psykiatrin i Halland
  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Psykiatrin Halland
  • Socialförvaltningen i Halmstads kommun
  • Varbergs omsorg, Varberg
  • Förvaltningen för funktionsstöd i Kungsbacka kommun
  • Unilever
  • Eli Lilly Sweden AB

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt