Sök

LIV-projektet – en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med schizofreni

Syftet med studien är att undersöka effekter och kostnadseffektivitet av en levnadsvaneintervention på områdena fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak för personer med diagnosen schizofreni. LIV-projektet är en kontrollerad studie.

De specifika frågorna är att undersöka effekten av interventionen på:

 1. Hälsorelaterade beteenden, såsom fysisk aktivitet, kostvanor, alkoholintag och rökvanor.
 2. Risken att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom, mätt med kliniska variabler och blodprov.
 3. Den underliggande sjukdomen, mätt som psykiatriska symtom och med validerade mätinstrument.
 4. Hälsoekonomiska variabler.
 5. Informanternas subjektiva upplevelser, reaktioner och beteendeförändringar.
 6. Anhörigas och personals subjektiva upplevelser och reaktioner

Om projektet

Projektperiod:

 • 2012–2023

Anslagsgivare:

 • FoUU region Halland
 • Psykiatrin i Halland
 • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

 • Psykiatrin Halland
 • Socialförvaltningen i Halmstads kommun
 • Varbergs omsorg, Varberg
 • Förvaltningen för funktionsstöd i Kungsbacka kommun
 • Unilever
 • Eli Lilly Sweden AB

Projektdeltagare:

Publicerade artiklar i projektet

Blomqvist, M., Ivarsson, A., Sandgren, A., Carlsson, I-M., & Jormfeldt, H. (2023). Relationship between Physical Activity and Health Outcomes in Persons with Psychotic Disorders after Participation in a 2-Year Individualized Lifestyle Intervention, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2023.2212771

Hagström, J., Svensson, K., Blomqvist, M., & Jormfeldt, H. (2020). “Waiting in the Wings”—Next-of-Kin’s Experiences of Lifestyle Interventions for People with Schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2020.1731026

Lundström, S., Jormfeldt, H., Hedman Ahlström, B., & Skärsäter, I. (2020). Mental health nurses’ experience of physical healthcare and health promotion initiatives for people with severe mental illness. International Journal of Mental Health Nursing. 29, 244–253. DOI: 10.1111/inm.12669.

Blomqvist, M., Ivarsson, A., Carlsson, I-M., Sandgren A., & Jormfeldt, H. (2019). Health Effects of an Individualized Lifestyle Intervention for People with Psychotic Disorders in Psychiatric Outpatient Services: A Two-Year Follow-up. Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2019.1642425

Lundström, S., Jormfeldt, H., Hedman Ahlström, B., & Skärsäter, I. (2019). Health-related lifestyle and perceived health among people with severe mental illness: Gender differences and degree of sense of coherence. Archives of Psychiatric Nursing, 33, 2, 182–188 Länk till annan webbplats.

Blomqvist, M., Ivarsson, A., Carlsson, I-M., Sandgren A., & Jormfeldt, H. (2018). Health Risks among People with Severe Mental Illness in Psychiatric Outpatient Settings, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2017.1422200

Blomqvist, M., Sandgren, A., Carlsson, I-M., & Jormfeldt, H. (2018). Enabling healthy living – experiences of people with severe mental illness in psychiatric outpatient services. The International Journal of Mental Health Nursing, 27 (1), 236-246. doi: 10.1111/inm.12313

Carlsson, I-M., Blomqvist, M., & Jormfeldt, H. (2017). Ethical and methodological issues in qualitative studies involving people with severe and persistent mental illness such as schizophrenia and other psychotic conditions: a critical review. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, 12, 2, 1368323 http://dx.doi.org/10.1080/17482631.2017.1368323 Länk till annan webbplats.

Lindberg, S., Jormfeldt, H., &. Bergqvist, M. (2017). Unlocking design potential: Design with people diagnosed with schizophrenia, Informatics for Health and Social Care, DOI: 10.1080/17538157.2017.1363762 http://dx.doi.org/10.1080/17538157.2017.1363762 Länk till annan webbplats.

Lundström, S., Hedman Ahlström, B., Jormfeldt, H., Eriksson, H., & Skärsäter, I. (2017). The meaning of lifestyle changes/ health behavior changes for person with severe mental illness participating in a health promoting intervention. Issues in Mental Health Nursing, 38 (9), 717-725. http://dx.doi.org/10.1080/01612840.2017.1330909 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt