Sök

Högskolan inrättar forskningsprogram inom informationsdriven vård

Högskolan i Halmstad kommer under de närmaste åren att inrätta ett antal mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil. Det andra programmet som inrättas är Information-Driven Care (IDC). Forskningsprogrammet knyter an till Högskolans fokusområde Hälsoinnovation.

”Genom informationsdriven vård vill vi bidra till en omställning av hälso- och sjukvården till att bli mer proaktiv, exakt, deltagande, innovativ och demokratiserad. Det samlas in en stor mängd data inom dagens hälso- och sjukvård, och att inte använda sådana data för att förbättra vården vore i det närmaste oansvarigt.”

Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi

En stiliserad bild som visar en bärbar dator, en läsplatta med digital information samt ett stetoskop. Foto

Beslutet att inrätta programmet fattades av rektor Stephen Hwang, efter rekommendation av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FUN).

– Jag är mycket glad att ha fattat beslut om att inrätta forskningsprogrammet IDC. Forskningen inom programmet är en av de allra mest framträdande på Högskolan och utgör nationellt ledande forskning i sitt slag. Programmet är ett resultat av många års målmedvetet arbete av uppbyggnad och strategiska rekryteringar. Centralt är också en stark och framgångsrik samverkan med såväl Region Halland som näringsliv, säger Stephen Hwang.

Möjlig lösning på utmaningar inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står, och har alltid stått, inför omfattande utmaningar – en åldrande befolkning, olika kroniska sjukdomar, pandemier, patienters förändrade förväntningar och begränsade resurser. Den tekniska utvecklingen kring datainsamling, datalagring och databehandling gör det möjligt att försöka hitta lösningar på dessa utmaningar med hjälp av datadrivna metoder, så kallad informationsdriven vård.

– I forskningsprogrammet IDC ska informationsdrivna vårdlösningar undersökas och utvecklas, till exempel system för beslutsstöd i klinisk praxis. Programmet har ett multidisciplinärt förhållningssätt och tar upp utmaningar relaterade till komplexiteten i utvecklingen av informationsdrivna vårdlösningar, särskilt när det gäller AI-system, data, implementering och innovationsutmaningar, säger Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi.

I forskningsprogrammet integreras tre olika forskningsområden: AI och maskinlärning, implementeringsforskning, samt innovationsvetenskap. Magnus Holmén, professor i innovationsvetenskap, framhåller vikten av programmets mångvetenskapliga ansats:

– Forskningen i programmet adresserar förnyelse och förändring av komplexa samberoende vårdfenomen och företagsmässiga och tekniska fenomen, och därför är det viktigt att forskare från olika vetenskapliga discipliner arbetar tillsammans för att kunna skapa praktiskt fungerande lösningar över hela vårdkedjan. Samtidigt måste forskningen vara djupt inomvetenskapligt grundad för att säkerställa god forskningskvalitet.

Forskningsprogrammet har mycket hög samhällsrelevans och kan komma att påverka hälso- och sjukvården på en rad olika områden.

– Genom informationsdriven vård vill vi bidra till en omställning av hälso- och sjukvården till att bli mer proaktiv, exakt, deltagande, innovativ och demokratiserad. Det samlas in en stor mängd data inom dagens hälso- och sjukvård, och att inte använda sådana data för att förbättra vården vore i det närmaste oansvarigt, avslutar Mattias Ohlsson.

Text: Christa Amnell
Bild: iStock

Fotnot. Högskolans första inrättade forskningsprogram är LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt