Sök

IDC – Information Driven Care

Hälso- och sjukvården står inför omfattande utmaningar – en åldrande befolkning, olika kroniska sjukdomar, pandemier, patienters förändrade förväntningar och begränsade resurser. Informationsdriven vård har potential att ta itu med några av dessa utmaningar genom en omställning mot en mer proaktiv, förutsägande, exakt, deltagande, innovativ och demokratiserad sjukvård.

Programmet tar ett brett grepp för att undersöka och utveckla informationsdrivna vårdlösningar, till exempel beslutsstödssystem i klinisk praxis.

Programmet tar ett brett grepp för att undersöka och utveckla informationsdrivna vårdlösningar, till exempel beslutsstödssystem i klinisk praxis. Detta kommer att kräva uppbyggnad av kunskap om vårdens hela innovationskedja, från att formulera och prioritera frågor, till datainsamling, algoritmer, engagemang, förklaringsbarhet, innovation, spridning och implementering. Programmet har ett multidisciplinärt förhållningssätt och tar upp utmaningar relaterade till komplexiteten i utvecklingen av informationsdrivna vårdlösningar, särskilt när det gäller AI-system, data, implementering och innovationsutmaningar.

A laptop, an iPad and a stethoscope.

IDC:s kommande aktiviteter

Missa inte vad som händer i IDC! Ta del av kommande aktiviteter här.

Leap for Lifes investerardagar Länk till annan webbplats. den 4–5 juni.

Illustration som visar IDC:s fokusområden.

Deltagande forskare

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Akademin för hälsa och välfärd

Akademin för informationsteknologi

Aktuella projekt

AI-centrerade projekt

Implementeringprojekt

Innovationsprojekt

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt