Sök

Civilekonomstudent från Högskolan i Halmstad invald i IVA:s studentråd

Mahsan Rostamipour, student på Civilekonomprogrammet, har fått ett hedersamt uppdrag i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Studentrådet, som består av ingenjörs- och ekonomstudenter från flera av landets lärosäten, driver bland annat jämlikhetsfrågor – ett område som hon har ett brinnande intresse för.

– Jag är verkligen tacksam för att ha blivit invald i IVA:s studentråd. Jag kommer att ha två lärorika år framför mig där jag vill arbeta med jämlikhetsfrågor, säger Mahsan Rostamipour, som studerar sitt tredje år på Civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Bland studentrådets medlemmar är det endast Mahsan Rostamipour som studerar till att bli civilekonom. Hon tror därför att hennes infallsvinkel på nationalekonomi kommer att tillföra bra perspektiv till IVA och studentrådet.

– Jag är väldigt intresserad av hur nationalekonomi, forskning och utveckling går ihop. IVA har ett projekt som berör näringslivets minskande forsknings- och utvecklingsinvesteringar. Det är jag särskilt intresserad av, speciellt nu efter pandemin, säger hon engagerat.

Student i mörkt hår står i ett ljust stort rum och ler mot kameran.

Mahsan Rostamipour är student vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

”Jag vill vara med på resan att skapa bättre förutsättningar för alla i samhället så att de ska få en självklar plats i arbetslivet efter examen – oavsett kön, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.”

Mahsan Rostamipour, student på Civilekonomprogrammet

Representation och hopp

Mahsan Rostamipours väg till att bli civilekonom har gått i raketfart sedan hon flyttade från Iran till Sverige år 2014. Bara två år senare fullgjorde hon sin utbildning i svenska för invandrare, SFI, och började på Komvux för att studera i hopp om att skaffa den behörighet som krävs för att söka Civilekonomprogrammet. Mahsan Rostamipour blev antagen och började sin utbildning på Högskolan i Halmstad år 2020.

– Högskolans vision passar mina värderingar, att vi ska vara värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande. Detta går också hand i hand med IVA:s vision och verksamhetsområden, säger hon.

Mahsan Rostamipours hjärtefrågor är jämlikhet och jämställdhet. Ett pågående projekt som studentrådet arbetar med är en jämförelse mellan hur lärosäten arbetar med jämlikhetsfrågor, vilket hon vill hugga tag i så fort hon får möjlighet.

– Jag blev väldigt glad av att höra från vår ordförande att det kommer att vara ett jämlikhetsfokus under min mandatperiod, 2022–2024. Jag vet hur det är att ha en annorlunda bakgrund och att kämpa sig in i ett främmande samhälle och satsa på en högre utbildning. Jag vill vara med på resan att skapa bättre förutsättningar för alla i samhället så att de ska få en självklar plats i arbetslivet efter examen oavsett kön, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, säger Mahsan Rostamipour.

Introduktion i Stockholm

I juni var det sommarmingel på IVA i Stockholm. De sex nyligen invalda studenterna blev inbjudna för att träffa och lära känna de övriga medlemmarna i studentrådet. Mahsan Rostamipour och de andra nyinvalda studenterna fick en introduktion till IVA, projekten och studentrådets roll. Studentledamöter, företagsrepresentanter och alumner fyllde huvudkontoret.

– Det var en fantastisk upplevelse, och jag hade turen att träffa många framstående personer. Jag ser verkligen framemot att bidra till IVA i höst, avslutar Mahsan Rostamipour.

En stor grupp finklädda personer står i ett lyxbetonat rum och ler mot kameran.

IVA:s ledamöter och studentråd på sommarminglet i Stockholm.

Text: Katarina Tran
Bild: Katarina Tran och Eric Cronberg

IVA och studentrådet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, grundades år 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Det är ett expertorgan vars ambition är att bidra till samhällets utveckling genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVA bedriver ett flertal projekt som samlar framstående ingenjörer, ekonomer, forskare, entreprenörer och ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med ingenjörs- eller ekonombakgrund. Rådets uppdrag är att medverka i IVA:s arbete för den framtid som unga vill leva i. Studenterna bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt inom ramen för IVA:s verksamhetsområden, som exempelvis digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt