Civilekonomprogrammet

240 hp

Som civilekonom arbetar du med att lösa komplexa ekonomiska uppgifter och fatta viktiga ekonomiska beslut i såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Civilekonomprogrammet leder fram till en bred yrkesexamen som ger dig en bra start på yrkeslivet. Genom aktiva val fördjupar du dina kunskaper inom ett av tre områden: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Världen präglas av ständig förändring. Civilekonomprogrammet övar upp din förmåga att tänka i nya banor och ger dig goda möjligheter att möta framtidens arbetsmarknad. Utbildningen ger dig redskap för att kunna fortsätta utveckla din kompetens på egen hand under karriären.

Civilekonomprogrammet omfattar både företagsekonomi och nationalekonomi, två ämnen som kompletterar och stärker varandra. Många av kurserna kombinerar teori med praktiska övningar. Du kommer även att få ta del av aktuell forskning och lära dig att använda den i ditt arbete.

Specialisera dig med valbara inriktningar

De två sista åren fokuserar du studierna på det ämnesområde som du helst vill arbeta inom. Det finns tre inriktningar att välja mellan: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

Samverkan med arbetslivet

Du får möjlighet till ett bra samarbete med näringslivet under utbildningens gång. Det ökar ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen. Under utbildningens sjätte termin har du möjlighet att göra företagsekonomisk praktik, vilket ger dig en extra bra start i yrkeslivet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilekonomexamen.

Arbetsliv

Civilekonomer har många olika möjligheter på en bred arbetsmarknad. Din framtida yrkesroll beror till stor del på vilken av följande inriktningar du har valt:

  • Revisor och bank öppnar vägen till arbete som revisor, redovisningskonsult, kredithandläggare inom banksektorn. Du kan också arbeta på ett riskkapitalbolag.
  • Internationell marknadsföring är en bra grund för arbete inom näringslivet. Du kan till exempel arbeta som marknadsansvarig eller säljare på ett företag på en global marknad.
  • Strategisk ledning förbereder dig för ledande befattningar inom både privat och offentlig verksamhet. Denna inriktning är även en bra grund för analytiska arbetsuppgifter.

Studera utomlands

Högskolan har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten världen över. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även många utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10002

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela