Sök

Civilekonomprogrammet

240 hp

Framtidens civilekonom löser komplexa ekonomiska uppgifter och fattar viktiga beslut för verksamheter i både näringsliv och inom offentlig sektor. Civilekonom­programmet leder fram till en bred yrkesexamen som ger dig en bra start på yrkeslivet. Du väljer inom vilket av tre områden som du vill fördjupa dig: redovisning och finansiell analys, internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Genom hela programmet kommer hållbarhet att beaktas från olika perspektiv.

Om utbildningen

Vad lär du dig som civilekonom?

Det pågår hela tiden förändringar runtom i världen. Civilekonomprogrammet övar upp din förmåga att tänka i nya banor och ger dig goda möjligheter att möta framtidens arbetsmarknad. Du får också redskap för att kunna fortsätta att utveckla din kompetens under din karriär.

I Civilekonomprogrammet ingår både företagsekonomi och nationalekonomi. De två ämnena kompletterar och stärker varandra. Dessutom läser du kurser i juridik och i statistik. Många kurser kombinerar teori med praktiska övningar. Du tar del av aktuell forskning och lär dig hur du ska använda den i ditt arbete.

Specialisera dig med valbara inriktningar

De två sista åren fokuserar du på det ämnesområde som du helst vill arbeta inom. Du väljer mellan tre inriktningar: redovisning och finansiell analys, internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1

Höst:

 • Företagsekonomisk analys, 15 hp
 • Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7,5 hp
 • Makroekonomisk teori med tillämpningar, 7,5 hp

Vår:

 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp
 • Internationell ekonomi: Handelsteori och politik, 7,5 hp
 • Marknadsföring, 7,5 hp
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp

År 2

Höst:

 • Juridisk översiktskurs, 15 hp
 • Ekonomisk statistik, 15 hp

Vår:

 • Redovisningsnormer och värdering, 7,5 hp
 • Omvärldsanalys, 7,5 hp
 • Entreprenörskap, 7,5 hp
 • Ledning av människor, 7,5 hp

År 3

Höst:

Obligatoriska kurser för samtliga inriktningar:

 • Etik, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Inriktning strategisk ledning:

Höst:

 • Hållbart ledarskap, 7,5 hp
 • Organisering av arbete, 7,5 hp

Vår:

 • Valfria kurser omfattande 30 hp alternativt utlandsstudi­er vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

Inriktning internationell marknadsföring:

Höst:

 • Företagsekonomi inriktning marknadsföring, 15 hp

Vår:

 • Valfria kurser omfattande 30 hp alternativt utlandsstudi­er vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

Inriktning redovising och finansiell analys:

Höst:

 • Företagsanalys, 7,5 hp
 • Verksamhetsstyrning, 7,5 hp

Vår:

 • Beskattningsrätt I, 15 hp
 • Valfria kurser, 15 hp alternativt utlandsstudi­er vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

År 4

Inriktning strategisk ledning:

Höst:

 • Strategisk ledning, 7,5 hp
 • Ledarskapsutveckling, 7,5 hp
 • Strategisk entreprenörskap, 7,5 hp
 • Internationell tillväxt och affärsutveckling, 7,5 hp

Vår:

 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi A, 30 hp

Inriktning internationell marknadsföring:

Höst:

 • Internationella marknadsföringsstrategier, 7,5 hp
 • Strategisk entreprenörskap, 7,5 hp
 • Forskningens frontlinjer i internationell marknadsföring, 7,5 hp
 • Internationell tillväxt och affärsutveckling, 7,5 hp

Vår:

 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 30 hp

Inriktning redovisning och finansiell analys:

Höst:

 • Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet 7,5 hp
 • Entreprenöriell finansiering, 7,5 hp
 • Affärsjuridik, 15 hp

Vår:

 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 30 hp

Samtliga inriktningar

Under termin 6 finns möjlighet att välja kursen Företagsekonomisk praktik, 15 hp. Detta sker i samråd med programansvarig.

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Du har möjlighet att samarbeta med parter från näringslivet under utbildningen. Tack vare det börjar du tidigt bygga upp ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för både arbetsgivare och uppdragsgivare efter din examen. Under den sjätte terminen kan du göra företagsekonomisk praktik som ger dig en extra bra start i yrkeslivet.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilekonomexamen.

Vad kan du jobba med?

Civilekonomer har många möjligheter på en bred arbetsmarknad. Din framtida yrkesroll beror till stor del på vilken inriktning du väljer:

 • Redovisning och finansiell analys öppnar vägen till för som vill utveckla en verksamhet. Du kan arbeta som controller och ekonomiansvarig för en verksamhet såväl som arbeten inom revision och finans.
 • Internationell marknadsföring är en bra grund för dig som vill arbeta i näringslivet, till exempel som marknadsansvarig eller säljare på ett företag på en global marknad.
 • Strategisk ledning förbereder dig för ledande befattningar inom både privat och offentlig verksamhet. Den här inriktningen är också en bra grund för analytiska arbetsuppgifter.

Studera utomlands

Högskolan har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal. Du kan även välja att göra utbytesstudier efter avslutad utbildning.

En man i svart kavaj och blå skjorta ler mot kameran. Han bär gråbrungt skägg och svarta glasögon. Foto.

Svensk FöretagsFörmedling lyfter civilekonomuppsats

Solcellsdriven bil. Foto.

Helen Jonasson är alumn vid Civilekonomprogrammet

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Fem frågor till studenten Alexander Muayad

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Civilekonomstudent invald i IVA:s studentråd

Två tjejer och en kille står med armarna i kors. Foto.

Hundrakronorsutmaningen

Världskarta med människor. Illustration.

Samverkan kring internationalisering

Solcellsdriven bil. Foto.

Halmstad University Solar Team (HUST)

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 18,59

BII: 18,70

HP: 1,00

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10002

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela