Sök

Besök från hela världen på konferens om platsvarumärken

Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns nerskrivet eller inte. Det är vad invånare och omvärlden tänker och tycker om en stad, region eller land som utgör platsens varumärke. Dagens globala samhällsutmaningar med krig och klimathot kan på kort tid förändra platsens image. Detta var temat under en tre dagar lång konferens – arrangerad av Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet – på Campus Helsingborg förra veckan. 150 forskare och yrkesverksamma från hela världen deltog på konferensen.

”Platsvarumärket är ett långsiktigt strategiskt arbete med en plats, invånare, näringsliv och besökare för att utveckla och förstärka platsens image och förbättra invånarnas livskvalitet och nöjdhet med platsen där de bor och arbetar.”

Olga Rauhut Kompaniets, universitetslektor i marknadsföring

– Arbete med platsvarumärken handlar om att hantera städers, regioners och länders rykte. De nordiska länderna har tidigare omgärdats av en positiv bild i allmänhetens ögon. Men, i den värld som vi lever i i dag, med många utmaningar, håller den bilden på att förändras. Jag är mycket tacksam för att Lunds universitet och Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad gick samman i ett värdskap för konferensen och att de valde det här temat, säger Robert Govers, grundare och ordförande för International Place Branding Association (IPBA) som varje år arrangerar konferensen.

Ett livräddartorn på en strand. Foto.

Bilden föreställer livräddartornet på stranden i Tylösand och kommer från webbplatsen delahalmstad.se där Halmstads kommun och Destination Halmstad tillhandahåller material som alla platsens aktörer kan använda för att dela med sig av Halmstad.

Senaste forskningen från fältet presenterades

Under konferensen medverkade forskare och experter från hela världen i det gedigna programmet. Teman som lyftes var offentlig diplomati i kristid, varumärkesarbete i krigstillstånd, och frågan om plats i antropocen, vilket är den tidsperiod under vilken mänskliga aktiviteter har påverkat jordens klimat och ekosystem.

Olga Rauhut Kompaniets, universitetslektor i marknadsföring vid Högskolan i Halmstad och medarrangör av konferensen, forskar om platsvarumärken och platsmarknadsföring och presenterade två av sina forskningsprojekt. Det ena handlar om platsupplevelse och generativ AI som hon driver tillsammans med Viriya Taecharungroj,docent i marknadsföring vid Mahidol universitet i Thailand). Det andra, som hon driver tillsammans med Roberto Bruni, docent i management vid University of Cassino i Italien, handlar om mätningsmodeller för platsvarumärkesstrategier. Representanter från Högskolan i Halmstad deltog också i en paneldiskussion kring Edward Elgar förlags nya uppslagsboksprojekt ”Encyclopedia of City and Place Branding”.

Porträtt av en person med randig skjorta. Foto.

Olga Rauhut Kompaniets, universitetslektor i marknadsföring vid Högskolan i Halmstad och medarrangör av konferensen presenterade två forskningsprojekt.

Manifest för ansvarfullt platsvarumärkesarbete

I samband med konferensen undertecknade företrädare för Greater Copenhagen-regionen, där Halmstad och Halland ingår, ett manifest – ”The IPBA Barcelona – Greater Copenhagen place branding manifesto” – på plats i Helsingborgs rådhus. Syftet är att utvidga nätverket med platser som ställer sig bakom ett ansvarsfullt platsvarumärkesarbete och inspirera till att arbeta mer långsiktigt och kvalitetsorienterat med städers och regioners varumärkesbyggande. Representanter för Destination Halmstad och Invest in Halland signerade manifestet.

– Det är en stor ära att vara med och organisera en så välrenommerad och världskänd konferens. Platsvarumärken handlar inte bara om logotyper och slogan. Platsvarumärket är ett långsiktigt strategiskt arbete med en plats, invånare, näringsliv och besökare för att utveckla och förstärka platsens image och förbättra invånarnas livskvalitet och nöjdhet med platsen där de bor och arbetar, säger Olga Rauhut Kompaniets, och fortsätter:

– Det är också viktigt från ett stadskärneperspektiv att göra stadscentrum levande, och att hjälpa lokala aktörer att växa och utvecklas tillsammans. Därför är jag glad att Högskolan i Halmstad var medarrangör av ett sådant viktigt event. Högskolans strategi handlar bland annat om utveckling av samverkan och samarbete med lokala aktörer och näringslivet för att tillsammans stärka stadens och regionens attraktivitet, identitet och image.

Text: Julia Luttrup
Bild: Destination Halmstad och Kennet Ruona

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt