Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Lektor i engelska med inriktning engelsk litteratur, pedagogisk utvecklare

Forskning


Mitt huvudsakliga forskningsområde rör för närvarande tal- och ljudboken och speciellt röstens betydelse för hur vi uppfattar och reagerar på inläst/uppläst skönlitteratur. Jag studerar bland annat hur prosodiska aspekter är betydelseskapande och hur en och samma text därmed kan tolkas på olika sätt. Jag är också intresserad av ljudbokslyssnandets hälsofrämjande potential. I min undervisning använder jag mig av uppläst litteratur för att problematisera olika narratologiska fenomen som till exempel fokalisering.

I ett tidigare projekt studerade jag hur ljudteknologi vid sekelskiftet 1900 representeras i skönlitteratur. I The Player Piano and the Edwardian Novel (Routledge, 2015) behandlas ljudteknologi i den engelska romanen ca 1900-1915, speciellt mekaniseringen av pianomusik genom det självspelande pianot. Pianorullar och skönlitterära texter ses som inskriptionssystem för det ”överflöd” av intryck som popularisering av konstmusik medförde. Huvudtesen är att ”pianomaskinen” hade en subversiv effekt i synnerhet på den ”könade” sonatformen vilket återspeglas i litterära texter.

https://www.routledge.com/The-Player-Piano-and-the-Edwardian-Novel/Bjorken-Nyberg/p/book/9781472439987


Undervisning

Jag är programansvarig för och undervisar på kandidatprogrammet Kultur och samhällsutveckling vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Där undervisar jag också i engelska på grund- och avancerad nivå.

Kompetens

Fil dr i engelska, docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Excellent lärare

Pedagogiskt sakkunnig

Senaste publikationer