Sök

Drömledarskapet efter pandemin

Hur får du medarbetarna att vissla på väg till jobbet? Börja spana, bygg jaget för laget och ladda batteriet – så sammanfattar Svante Randlert det under en föreläsning som han höll för halländska företag på Högskolan i Halmstad. Temat var drömledarskapet efter pandemin.

Föreläsaren Svante Randlert klädd i rosa kavaj.

Föreläsaren Svante Randlert.

"Pandemin har medfört den största beteendeförändringen på kortast tid i modern historia."

Svante Randlert, föreläsare

Pandemin har varit en tidsmaskin

Det finns inte någon som har kunnat ducka för förändringarna som pandemin har inneburit och för att prata om detta besökte Svante Randlert Högskolan i Halmstad. Han berättade att förändringen ställer nya krav på arbetsgivare och vad medarbetare förväntar sig av arbetet och sin arbetsgivare i dag. Han beskrev pandemin som den största beteendeförändringen på kortast tid i modern historia – en tidmaskin. Digitala videostjänster har gått från ”nice to have" till ”need to have" på väldigt kort tid. Snabbare än någonsin ändrade vi vårt sätt att arbeta på och tog milskliv i den digitala utvecklingen. De företag som var tidiga på bollen om framtidens behov fick explosionsartat mer att göra.

Utan spaning, ingen aning

Har du tid att reflektera? Svante pratade om vad det är som vi lägger vår tid på. Provocerande berättade han att hälften av det du lär dig i dag kommer ha förlorat sitt värde om 5 år. Svante menade att det ställer nya krav på kompetensutveckling och ett livslångt lärande och problematiserade vad lärande är imorgon.

– Ni släcker akuta bränder med gamla tekniker, sa Svante och påtalade vikten av att sätta av tid för att reflektera. Lärande imorgon är reflektion mellan input och output. Svantes medskick var tydligt – lägg mer tid på att reflektera och spana på hur andra gör. För utan spaning har du ingen aning.


Vinnare och förlorare

Finns det vinnare och förlorare av den snabba förändring som pandemin medfört? Svante menade att de som har anammat förändringen är de företag som har blivit vinnare. Tipset han gav företag var att ”hypotesstyra”, det vill säga främja diskussioner i företaget om saker som skulle vara möjliga att göra.

Ett annat begrepp som Svante pratade om var learnibility – viljan och förmåga att lära sig nytt.
De flesta innovativa företag har medarbetare med hög learnibility. Han menade att medarbetarna själva måste driva och ha viljan att utvecklas. Chefer skedmatar ofta medarbetare med utbildning och medarbetaren är inte alltid med på varför hen utbildar sig, förklarade Svante. Vinnarna av pandemin har haft med sig medarbetarna och viljan har funnit hos båda att utvecklas.

Människan lärde sig att skapa eld genom att gnida stenar mot varandra. Så skapades gnistor. Svante menade att svenska företag måste tänka om – att det måste skava mer i bolagen. Precis som gnuggande stenar mot varandra skapar gnistor, så kan skavande diskussioner väcka inspiration och kreativitet bland medarbetarna. Om det inte finns hypotesdiskussioner och nya förslag i företaget som skaver, då tänker ni inte nytt, utvecklade Svante. Se över laget – är ni för många personer som är lika varandra? Skapa mångfald i gruppen så kommer ni att börja tänka nytt.

Slopa ordet kontor och skapa en arbetsplats

Vill era medarbetare tillbaka till kontoret? Pandemin har påverkat medarbetares önskemål om att kunna ha ett flexibelt arbete. Förändringar gör oss osäkra och det brukar få företag att strama åt verksamheten, satsa på kontroll och styrning och centralisera funktioner. Svante berättade att han får många samtal från företag som undrar om han kan ge dem råd om hur de kan ska lyckas få tillbaka medarbetarna till kontoret.

– Slopa ordet kontor, var Svantes första replik. Han kritiserade utvecklingen som han sett hos organisationer och företag med viljan om att återgå till att arbeta som man gjorde innan pandemin.

– Vi kommunicerar att vi ska tillbaka till kontoret, men inte varför.

Svante poängterade att pedagogiken saknas och att vi måste kommunicera varför det är så viktigt, inte bara att vi ska tillbaka till kontoret. Sedan ifrågasatte han varför vi behöver kontor och menade att vi behöver arbetsplatser istället. Det är inte en fysisk plats – det är en infrastruktur som bygger förutsättningar för att arbeta tillsammans mot samma mål. Han nämnde något som han ofta får höra medarbetare säga: att de vill arbeta hemma för att få saker gjort. Men vad gör då era medarbetare på arbetsplatsen, frågade Svante. Lägger ni tid på rätt saker?

Träna medarbetarna på det de är bäst på

Alla behöver inte kunna allt. Alla medarbetare utgör varsin pusselbit i ett stort pussel. Vi behöver vara olika och ha olika styrkor för att pusslet ska gå ihop. Svante pratade om hur man får alla pusselbitar att bli ett lag eller en välfungerande grupp. Ordspråket ”laget före jaget” menade Svante bör skruvas om. Tänk om vi skulle börja tänka på ”jaget för laget” istället. Svante förklarade att vi måste satsa på individer och få dem att förstå att deras bästa version av dem själva i sin tur skapar bättre lag.

– Träna medarbetarna på det som de redan är bra på. Förstärk styrkorna och bygg jaget för laget, uppmuntrade Svante.

Ladda batteriet

Återhämtning och välmående går först – det avslutade Svante med att prata om. Han ställde välmående i relation till den snabba takten och förändringen som tidsmaskinen pandemin har inneburit. Han jämförde människan med mobiltelefonen. Mobiltelefonen som har en begränsad batteritid och som måste laddas för att fungera. Han frågade hur publiken laddade batterierna och poängterade hur viktigt det är med återhämtning. Under pandemin kanske vi var mer hemma och synliga fast mindre närvarande. Svante uppmanade alla att tänka på hälsan och att se det som en del i att satsa på ”jaget för laget”.

Tänker du på allt det här så kommer medarbetarna att vissla påväg till jobbet. Tänk om du behöver tänka om?

Text: Petra Lindström
Bilder: Matts Skagshöj


Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt