Sök

Kompa Halland

Kompa Halland

Resultat

Covid-19-pandemin satte djupa spår hos små och medelstora företag i Sverige och drabbade näringslivet hårt. Projektet Kompa Halland skapades för att stötta drabbade företag i Halland och har under åren 2020–2022 erbjudit kompetensutveckling som verktyg för att möta krisen. Resultatet blev att företag nu är bättre rustade för nya utmaningar, att de utvecklat nya arbetssätt och framför allt ändrat synen på hur viktigt det är med kompetensutveckling. Några individer i projektet har ”fått ett yrke till” och under krisen har insatserna motiverat personerna att lära sig mer och utvecklas. Kompa Halland blev ett projekt som stöttat 113 halländska företag.

Tre företagsresor

Taiga AB

Bild på verktyg som används för att arbeta med elteknik.

Hotel Tylösand

Bild på verktyg som används för att arbeta med elteknik.

Cold Cut Systems AB

Två personer står framför en dator och diskuterar.

Kompas Kompetenspris

I Kompa Halland delades utmärkelsen Kompa Hallands Kompetenspris ut till ett företag och en deltagare som varit framträdande och föredömliga i projektet. Företaget som tilldelades priset har på ett insiktsfullt sätt fått in kompetensutveckling som en del av verksamheten och verkligen tagit till vara på projektets stöd och insatser. Deltagaren som tilldelades kompetenspriset har på samma sätt nyttjat projektets erbjudande, men också tagit till sig ny kunskap och sitt lärande på ett exceptionellt sätt. Företaget som tilldelades kompetenspriset var Cold Cut Systems AB och deltagaren Jimmy Abrahamsson fick det andra kompetenspriset.

Cold Cut Systems AB

Kamera och livesändning av slutkonferens

Johan Ivarsson, vd på Cold Cut Systems, tar emot Kompas Kompetenspris, kategori företag.

Jimmy Abrahamsson, Bendiro Profile AB

Jimmy Abrahamsson tilldelas utmärkelsen Kompas Kompetenspris.

Jimmy Abrahamsson tilldelas Kompas Kompetenspris, kategori deltagare.

Om projektet

Kompa Halland var ett samverkansprojekt om kompetensutvecklingsinsatser ­för varslade, permitterade eller anställd personal i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet var att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. Projektet pågick mellan juni 2020 och december 2022.

Bakgrund och syfte

Under våren 2020 var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige i följderna av coronakrisen och hade som högst andel varslade personer (per 1 000 sysselsatta). I syfte att mildra konsekvenserna fick projektet Kompa Halland medel för att erbjuda kompetensutveckling för varslade, permitterade eller anställda personer i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Kompetensutveckling blev ett viktigt verktyg som förväntades leda till att anställda i näringslivet fick möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse. Det i sin tur skapade effekter såsom ökad konkurrenskraft och minskade konsekvenser av krisen. Projektets syfte var att stärka personernas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Mål

Projektets ambition var att engagera minst 100 små och medelstora företag inom privat sektor och att genomföra minst 5000 kompetensutvecklingsinsatser med 2000 unika deltagare. Målen med insatserna var att:

  • Att permitterade, varslade eller anställda ska delta i kompetensutvecklingsaktiviteter för att stärka deras position på arbetsmarknaden.
  • Att små- och medelstora företag ska få ökade möjligheter till kompetensutveckling av sina anställda.
  • Att varslade, permitterade eller anställda genom deltagande i projektets kompetensutvecklingsinsatser, stärker sina långsiktiga möjligheter och positioner på arbetsmarknaden.

Samverkansparter

Högskolan i Halmstad var projektägare och genomfördes projektet tillsammans med TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna. Finansiär var Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Matts Skagshöj, koordinator
Högskolan i Halmstad


Telefon: 072-977 37 03
E-post: matts.skagshoj@hh.se

Marie Larsson, ekonom
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 36 45
E-post: marie.larsson@hh.se