Sök

Kompa Halland

Kompa Halland

Utbilda dig ur krisen med Kompa Halland

Coronapandemin har satt djupa spår hos små och medelstora företag i Sverige och har drabbat näringslivet hårt. Situationen har varit tuff under en lång tid. Ett sätt att tackla situationen på är att utbilda sig ur krisen – ställa om, utvecklas och förnyas. Projektet Kompa Halland startades för att stötta drabbade företag genom att erbjuda kompetensutveckling för deras personal. Med utbildning får anställda möjligheten att utveckla sin kompetens och företagen möjligheten att arbeta med kompetensförsörjning och förnyelse.

För företag

Driver du ett företag i Halland och på något vis har påverkats av coronapandemin? I så fall är det ditt företag som projektet Kompa Halland vill stödja. Vårt stöd riktar sig till små- och medelstora företag som är etablerade i Halland. Med kostnadsfria utbildningar vill vi hjälpa dig och dina kollegor så att ni som individer och företag utvecklas.

Erbjudandet

Projektet erbjuder kostnadsfria utbildningar som antingen är öppna för alla deltagare eller skräddarsydda för ditt företags behov. De öppna utbildningarna kan alla som är med i projektet ta del av i projektets kursplattform. Skräddarsydda utbildningar tar vi fram om det är många på ett företag som är i behov av samma utbildning. Då anpassar vi upplägget för just ditt företag.

Du får även stöd av oss att ta reda på kompetensbehoven i företaget. När du går med i projektet börjar vi med att titta på var ni befinner er just nu och hur ni vill utvecklas. Vi tar sedan fram en plan för hur ni med hjälp av utbildning ska ta er dit. Planen fungerar sedan som en kompass och hjälper er att välja passande utbildningar.

Hundra deltagande företag

Över 100 företag i Halland har valt att gå med i Kompa Halland. Alla har börjat med att ta kontakt och anmält sitt intresse för medverkan och efter det har möjligheten att gå med i projektet undersökts. Ett samtal har sedan bokats in för att prata om hur projektet kan stötta företaget och vad nästa steg är. Därefter har en efter en valt att utbilda sig genom Kompa Halland och gått med i projektet. Egenföretagaren Sarah berättar varför hon tog beslutet att gå med i Kompa Halland och utbilda sig ur krisen. I filmen beskriver hon situationen när krisen slog till och hur hon tacklade den turbulenta tiden.

Om projektet

Kompa Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. Projektet pågår mellan juni 2020 och december 2022.

Bakgrund och syfte

Under våren 2020 var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige i följderna av coronakrisen och hade som högst andel varslade personer (per 1 000 sysselsatta). I syfte att mildra konsekvenserna fick projektet Kompa Halland medel för att erbjuda kompetensutveckling för varslade, permitterade eller anställda personer i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Kompetensutveckling blir ett viktigt verktyg som förväntas leda till att anställda i näringslivet får möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse. Det kan i sin tur skapa effekter såsom ökad konkurrenskraft och minskade konsekvenser av krisen. Projektets syfte är att stärka personernas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Mål

Projektets ambition är att engagera minst 100 små och medelstora företag inom privat sektor och att genomföra minst 5000 kompetensutvecklingsinsatser med 2000 unika deltagare. Målen med insatserna är:

  • Att permitterade, varslade eller anställda ska delta i kompetensutvecklingsaktiviteter för att stärka deras position på arbetsmarknaden.
  • Att små- och medelstora företag ska få ökade möjligheter till kompetensutveckling av sina anställda.
  • Att varslade, permitterade eller anställda genom deltagande i projektets kompetensutvecklingsinsatser, stärker sina långsiktiga möjligheter och positioner på arbetsmarknaden.

Samverkansparter

Högskolan i Halmstad är projektägare och tillsammans med TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna så drivs projektet gemensamt. Finansiär är Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakta oss

Nasim Oveissi, projektledare
TEK Kompetens

Telefon: 076-309 53 35
E-post: nasim.oveissi@tek.se

Maria Söderberg, biträdande projektledare och administratör
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 36 36
E-post: maria.soderberg@hh.se

Petra Lindström, kommunikatör
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-997 38 32
E-post: petra.lindstrom@hh.se

Marie Larsson, ekonom
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 36 45
E-post: marie.larsson@hh.se

Emma Normark, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 072-012 67 86
E-post: emma.normark@tek.se

Paulin Rubensson, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 070-861 02 35
E-post: paulin.rubensson@tek.se

Birgitta Lennermo, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 070-699 04 15
E-post: birgitta.lennermo@tek.se

Bild på Matts Skagshöj

Matts Skagshöj, koordinator
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 37 03
E-post: matts.skagshoj@hh.se