Sök

Designstudio hållbarhet, våren 2018

Car Share

Whiteboardtavla med text. Foto.

Motion för fysisk aktivitet

Whiteboardtavla med text. Foto.

Vi fick i uppdrag av forskningsgruppen GoDIS att skapa en digital tjänst för fysisk aktivitet som fokuserar på inre motivation. Resultatet blev en mobil hälsoapplikation som med hjälp av spelifiering kan motivera användare till en mer hälsosam vardag.

Projektdeltagare: Anna Rosén, Anna Sonesson och Johanna Levall.

mih.nu

Whiteboardtavla med text. Foto.

Marknadsföreningen i Halland (MiH) efterfrågar en designlösning för att facilitera evenemangs­deltagarnas process att hitta lämpliga personer för att bygga meningsfulla relationer. Detta kan i sin tur bidra till att besökarna utvecklar en känsla av gemenskap och delaktighet vilket är en central del för en god social hållbarhet. Den designbrief som MiH har utvecklat kretsar därmed kring att hantera de sociala hållbarhetsproblem som har visat sig uppstå under deras evenemang.

Projektdeltagare: Tim Gabrielsson och Petter Jakobsson

uppdaterad

Kontakt

Dela