Sök

Affärsjuridik

15 hp

Har du läst juridisk översiktskurs och vill lära dig mer? Det här är en kurs för dig som arbetar som revisor, eller inom ett annat yrke inom den finansiella sektorn, och vill bredda och fördjupa dina juridiska kunskaper.
Du studerar bland annat associationsrätt, konkursrätt och utsökningsrätt. Du läser om förmögenhetsbrott och lär dig att redogöra för om ett ekonomiskt brott har begåtts enligt aktiebolagslagen 9:42. Du lär dig hur du som revisor kan använda rättsreglerna på kursens rättsområden i ditt dagliga arbete.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig också möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera och lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod. Du övar på att skriftligt föreslå och formulera lösningar på juridiska problem.

HT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10110

Behörighetskrav:

Kursen Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela