Sök

AI för chefer

2,5 hp

De flesta kurser om AI för chefer utvecklas ur ett affärsperspektiv så de innehåller vanligtvis inte material om fundamentala idéer bakom AI-metoder och deras tillämpningar. Tekniska kurser om AI går vanligen på djupet om algoritmer och matematik, varför de passar mindre bra för personer utan mycket programmeringsbakgrund. Denna kurs är en kombination av de två perspektiven, utifrån förutsättningarna att deltagarna har en kandidatexamen eller motsvarande bakom sig. Den tillhandahåller viss träning i teknologierna och idéerna bakom dem och guidar sedan hur man kan tillämpa teknologierna i ett företag.
Kursen omfattar en introduktion till AI, AI-verktyg och applikationer, AI-styrkor och begränsningar, hur ett AI-projekt ser ut och hur man går mot ett AI-baserat företag.

Introduktionen gör det möjligt för studenter med olika bakgrund att lära sig grundläggande begrepp inom AI, datavetenskap och maskininlärning ur en icke-teknisk synvinkel, men inte så grunt att de inte kan skilja på olika tekniker. Efter detta är studenterna bekanta med några av de väsentliga AI-verktygen, såsom maskininlärning, djupinlärning och andra. Studenterna ges möjlighet att lära sig om motiv och idéer bakom olika AI-verktyg och deras tillämpbarhet. Exempel ges på vad AI kan göra och inte kan göra. Etiska frågor och utmaningar täcks, till exempel integritet, diskriminering och säkerhet. I de sista delarna redovisas huvudkomponenterna i ett framgångsrikt AI-projekt och hur man kan gå vidare mot ett AI-baserat företag och de problem och utmaningar som en traditionell organisation kan möta på denna resa. Studenter förväntas ta med sig verkliga fallstudier från sina organisationer och diskutera styrkor och begränsningar av AI i sina fallstudier.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 17%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13307

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela