Sök

Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ

30 hp

För det första syftar kursen till att studenten ska tillägna sig en bred orientering i modeller och teorier kring idrottspsykologiskt tillämpat arbete. Dessa modeller och teorier beskriver interventionsstrategier för effektiv psykologisk rådgivning med utövare/klient, lag och även grupper utanför den omedelbara idrottsmiljön samt effektiv kommunikation vid psykologisk rådgivning.

För det andra syftar kursen till att studenten utvecklar de viktigaste färdigheterna inom den tillämpade idrottspsykologin för en framtida yrkeskarriär inom eller relaterat till ämnesområdet. Specifikt fokus kommer att vara på att utveckla grunderna i effektivt interventionsarbete samt dokumentation. Målet med kursen är att förbereda studenten för att självständigt kunna inleda, genomföra och utvärdera en psykologisk och/eller prestationsinriktad rådgivningssituation med relevanta målgrupper.

Kurspaketet Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ 30 hp består av följande kurser:

  • PS8005 Tillämpat arbete inom idrottspsykologi I 15 hp (höstterminen)
  • PS8006 Tillämpat arbete inom idrottspsykologi II 15 hp (vårterminen)

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12777

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet psykologi. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela