Sök

Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet

7,5 hp

Är du lärare eller förskollärare eller har en annan roll inom skolan? Har du gått en handledarutbildning och vill ta nästa steg för att fördjupa och förfina dina kunskaper? Genom den här kursen utbildar du dig på ytterligare en nivå inom handledning.

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att stödja och bedöma professionsutveckling. Tillsammans med övriga kursdeltagare fördjupar du dina kunskaper om hur olika handlednings- och samtalsmodeller kan användas i handledning av både kollegor och studenter. Kursen tar upp såväl yrkesetiska och skolkontextuella dilemman, som hur andra sociala och kulturella påverkansfaktorer kan hanteras i handledningsprocessen.

Centralt i kursen är att behandla och problematisera olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling i handledning av såväl en kollega som en student. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. I kursen diskuteras formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras och bedömas på ett tillförlitligt och likvärdigt sätt för att stödja den nyutbildade lärarens – och även lärarstudenters – professionsutveckling.

Undervisningen sker i huvudsak på distans med digitala lärmoment, där några sker på fasta tider, med andra sker flexibelt under kursens gång. Ett campusförlagt tillfälle ingår. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar. Examination sker med skriftliga och muntliga uppgifter samt ett seminarium. Kursspråket är svenska, engelsk litteratur kan förekomma.

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 12%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

11150

Behörighetskrav:

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn samt handledarutbildning på grundnivå om 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela