Sök

Greenbizz

Målet med Greenbizz är att öka användandet av grön energi med tio procent i nystartade företag samt små- och medelstora företag i Kattegat-Skagerrak-regionen.

Projektet syftar till att stötta nystartade företag samt SME-företag med:

  • Minskning av total energikonsumtion med 10–15 procent
  • Konvertering med 10–15 procent av den totala energikonsumtionen till mer förnybar energi of – grön energi
  • Minsking av CO2-utsläpp genom ovan
  • Upprätta en grön affärsmodell-översikt som kontinuerligt mäter parametrar i affärsmodeller om hur grön ett företag är

Om projektet

Projektperiod

2021-05-01–2022-09-30

Projektledare

Peter Lindgren, Aarhus University

Deltagande forskare på Högskolan i Halmstad

John Lindgren
Christian Koch
Kristian Widén

Samverkanspartner

Aarhus University
Østfold University College

Finansiär

European Regional Development Fund Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

uppdaterad

Kontakt

Dela