Sök

Renewable Heating and Cooling Pathways, Measures and Milestones for the implementation of the recast Renewable Energy Directive and full decarbonisation by 2050

Projektet "Renewable Heating and Cooling Pathways, Measures and Milestones for the implementation of the recast Renewable Energy Directive and full decarbonisation by 2050" handlar om att uppskatta potentialen i Europa för att öka andelen förnybara energislag i värme- och kylsektorn, inbegripet nuvarande lagstiftning för år 2030 samt för full ”dekarbonisering” enligt Parisöverenskommelsen till 2050. 

Projektet består av sju tasks, där Högskolan i Halmstad leder Task 1 (Establish Renewable heating and cooling potentials). Högskolans fjärrvärmegrupps erfarenheter av värme- och kylmarknadsanalyser, energisystemanalyser och geografiska kartläggningar från tidigare Europastudier är här av betydande värde.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt