Sök Stäng

Business Models for Information-driven Healthcare Ecosystems – BINECO

Trots att digitalisering inom hälso- och sjukvården har visat sig vara till stor hjälp för att hantera varierad och komplex information och förbättra kvaliteten på vården kämpar vårdorganisationer ofta för att maximera de möjligheter som digitala lösningar erbjuder, och dess tillämpningar underskattas fortfarande. En viktig anledning är oklara strategier för hur de ska forma sina affärsmodeller så att användningen av informations- och kommunikationsteknik kan skapa och fånga värde.

Det här projektet syftar till att undersöka utvecklingen av informationsdrivna digitala affärsekosystem i hälso- och sjukvården.

Eftersom sjukvårdsindustrin involverar nätverk med flera intressenter som interagerar och skapar värde i ett komplext ekosystem kan digitala lösningar också påverka hur intressenterna interagerar och samarbetar. Därför beror framgångsrik digitalisering inom hälso- och sjukvårdens ekosystem också på samarbetsparternas affärsmodeller.

Det här projektet syftar till att undersöka utvecklingen av informationsdrivna digitala affärsekosystem i hälso- och sjukvården i syfte att skapa en ram för att hjälpa vårdföretag att integrera digitala lösningar för sjukhusförvärvad infektionsförebyggande verksamhet i sina affärsmodeller. Därför definieras följande forskningsfrågor:

  1. Hur påverkar digitaliseringen affärsmodellerna för företag inom vårdsektorn?
  2. Vad kännetecknar informationsdrivna digitala affärsekosystem inom vården?

För att svara på dessa frågor använder vi oss av relaterad litteratur om digitalisering inom hälso- och sjukvård, ekosystem inom hälso- och sjukvård och innovation (BMI) med fokus på hur produkter och tjänster kompletterar varandra.

Syftet med samproduktionen med företag är att hjälpa till med att identifiera affärsmodeller, möjligheter och hinder för samskapande av informationsdrivna hälsoekosystem baserat på digitala lösningar och att hitta sätt att skapa partnerskap i förhållande till nya eller förändrade kapacitetskrav.

Två händer som använder en dator och en iPad. I bilden finns också ett stetoskop.

Om projektet

Projektperiod

2021–2024

Projektledare

Henrik Barth Länk till annan webbplats., universitetslektor i industriell organisation

Finansiering

Projektet finansieras av KK-stiftelsen.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt