Sök

RES4CITY

Syftet med forskningsprojektet RES4CITY är att ta itu med en beräknad kompetensbrist inom EU inom sektorn för förnybar energi, som har potentialen att skapa 43 miljoner jobb till 2050.

RES4CITY är ett innovativt forsknings- och utbildningsprojekt som syftar till att ta itu med kompetensklyftan som bromsar vår övergång till hållbar energi. Forskningsprogrammet kommer att utformas av en tvärvetenskaplig grupp av samarbetspartner runtom europeiska lärosäten, industrier och icke-statliga organisationer med expertis inom energiledning, förnybara energisystem, förnybara bränsletekniker och utveckling och implementering av hållbar strategidesign.

RES4CITY-projektet syftar till att ta itu med en beräknad kompetensbrist inom EU inom sektorn för förnybar energi, som har potential att skapa 38 miljoner jobb till 2030 och 43 miljoner jobb till 2050. Projektet kommer att skapa en svit av utbildningsprogram och verktyg som ger inkluderande möjligheter för alla studenter att utveckla färdigheter inom förnybara energisystem, bränsleteknik och hållbarhet. RES4CITY syftar till att säkerställa att utbildningssystemen är kärnan i den gröna omställningen. Teamet kommer att samdesigna utbildningsprogram riktade mot studenter inom vetenskap, teknik, och matematik (STEM), studenter inom andra områden, och yrkesverksamma som vill omskola sig.

Projektet fokuserar på urbana sammanhang, eftersom större delen av EU:s befolkning bor i städer där resursförbrukningen har ökat stadigt. Genom att titta på kunskap, attityder och färdigheter förväntar sig RES4CITY-forskarna att ge samhället möjlighet att ta tillvara på nya möjligheter och möta utmaningarna i en snabbt föränderlig och digital värld.

Projektet leds av Maynooth University i Irland och samlar 17 partner från åtta länder. Högskolan i Halmstads roll i RES4CITY är att vara ledande partner för ett industribaserat fall om hållbar bioenergi, dess påverkan på kustnära stadsområden och kompetens inom hållbar affärsinnovation.

Om projektet

Projektperiod

2022-10-06–2025-09-30

Anslagsgivare

Horizon Europe, Europeiska kommissionen

Projektledare

Fabiano Pallonetto, Maynooth University, Irland

Andra deltagande forskare och lärosäten

Samverkanspartner

  • Tipperary Energy Agency, Irland
  • Artemat, Italien
  • Three O'Clock, Frankrike
  • WiTEC, Sverige
  • Falkenbergs Energi, Sverige
  • United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) och Global Hope Network International, Schweiz

Läs mer

”MU launches €2.5m project supporting transition to renewable energy” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt