Sök

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Det övergripande syftet och målet är att kartlägga och följa naturalförloppet av hälsa och sociala funktionsförmåga hos barn och ungdomar diagnosticerade med tvångssyndrom (OCD).

Projektperiod:

  • 2012–2018

Anslagsgivare:

  • ALF

Partner/samverkan:

  • Universitetet i Oslo

Projektdeltagare:

  • Karin Holmgren Melin, doktorand, Göteborgs universitet
  • Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad
  • En forskare, Universitet i Oslo
  • En forskare, Göteborgs universitet

uppdaterad

Kontakt

Dela