Sök

Samverkan och innovation kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med och utan funktionsnedsättningar i skolan

Forskningen påvisar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hanteringen av dessa frågor är begränsad. Projektet vill bidra till att öka tillgängligheten och delaktigheten inom området idrott och hälsa för barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan genom en samverkan med olika samhällsaktörer.

Om projektet:

Syftet med projektet är att verifiera och implementera en utbildningsmodell för ökad tillgänglighet och delaktighet i idrott- och hälsoundervisningen och hela skolvardagen. Det gör skillnad för barn med och utan funktionsnedsättningar, dels genom en förbättrad hälsa, dels utifrån förändrade självförväntningar och en större tilltro till sina egna förmågor. Samverkan för hållbar kunskapsutveckling om barn med funktionsnedsättningar och inkludering kan skapa mervärden för både akademin, myndigheter och näringslivet. Det finns stort intresse för att testa utvecklade metoder för utbildning av barn och lärare i skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. Samhällsaktörerna kompletterar varandra med olika kunskapsområden och investeringar. En viktig utgångspunkt är lyssna till barnens röster, rikta fokus på barns lärande och integration för att hitta innovativa perspektiv att stärka deras tillgänglighet och inkludering i skolan och samhället. Sammanfattningsvis avser utbildningsmodellen att påverka både skolans struktur med t ex tid för fysiska aktiviteter under alla lektioner och skolans innehåll med t ex anpassning av fysiska aktiviteter för elever med och utan funktionsnedsättning.

I projektet deltar skolor i hela Sverige med primärt fokus mot de yngre åldrarna. Fokus ligger på barn och elever med och utan funktionsnedsättningar.

Projektperiod:

 • 2020 – 2022

Anslagsgivare:

 • Chalmers tekniska högskola

Partner/samverkan:

 • Högskolan i Halmstad, HH-innovation
 • Halmstads kommun
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
 • Svenska Parasportförbundet
 • Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
 • Skolforskningsinstitutet
 • Företag som tillverkar idrottsprodukter
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), arkitekter.

Projektdeltagare:

Länkar till publicerade artiklar

Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health- ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360, DOI: 10.1080/13573322.2017.1394837

Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12. https://doi:10.5507/euj.2019.013

Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., & Ring, M. (2020). The co-development of inclusive tools in physical education for pupils with and without disabilities. Published in "Sport in Society". https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1819243

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt