Sök

HOV:s forskningsprojekt inom fokusområde Smarta städer och samhällen

Smarta städer och samhällen är ett fokusområde som är övergripande för Högskolan. Det inkluderar all forskning, utbildning och samverkan som bedrivs inom smarta städer och samhällen på lärosätet.

Fokus inom fokusområdet är smart mobilitet, smart energi och den smarta invånaren i små och medelstora städer. I forskningsprojekten inom Smarta städer och samhällen fokuserar forskare vid Akademin för hälsa och välfärd bland annat på att utifrån ett intersektionellt perspektiv skapa kunskap om vad som främjar välfärd, inkludering och hälsa i samhället. Andra projekt undersöker, bland annat, hur digital teknik kan användas i utbildningsmiljöer, samt hur man kan arbeta för att utbilda gymnasielever om desinformation och konspirationsteorier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt