Sök

Hälsodata Sverige

Digital hälsa kan göra vården säkrare och effektivare och ge vård av hög kvalitet. För att digital hälsa ska nå sin potential är det viktigt att innovatörer och leverantörer drar nytta av fördelarna med hälsodata. EDIH Hälsodata Sverige (HDS) kommer att stödja detta genom att tillhandahålla tjänster som gör det möjligt för små och medelstora företag och den offentliga sektorn att förbättra användningen av hälsodata, samtidigt som tillgången till den förbättras.

Med ett moget ekosystem av 18 partner verksamma inom området kommer HDS att bidra till framtidens säkra digitala hälsotjänster, med fokus på hälsodata och högkvalitativa, tillgängliga och hållbara hälso- och sjukvårds-/välfärdstjänster för europeiska medborgare.

HDS integrerar två EDIH-kandidater (HDS och Health Innovation of Sweden) från steg 1 av utlysningen till en med ett rikstäckande system av tjänster för små och medelstora företag, små medelstora företag och den offentliga sektorn. Syftet är att täcka hela värdekedjan inom digital hälsa, så att användarna kan dra nytta av det genom att täcka nybörjaranvändare och tjänster relaterade till hälsodata samt mer komplex utveckling som syftar till att förbereda för framtida utveckling av området.

HDS är ett nav som består av regioner, lärosäten, innovationshubbar, forskningsinstitut och vetenskapsparker, som alla spelar en ledande roll inom svensk och europeisk sjukvård. Målet är att ha 1 700 svenska och 200 europeiska små och medelstora företag och 455 svenska och 95 offentliga organisationer som använder våra tjänster i slutet av det treåriga projektet.

Om projektet

Projektperiod:

 • 1 januari, 2023–2025

Finansiär:

 • Digital Europe Programme (DIGITAL)

Samarbetspartner:

 • KTH Kungliga tekniska högskolan (koordinator)
 • Blekinge Digital Health Blue Science Park (BDH)
 • Bron Innovation (BI)
 • Compare/DigitalWell Arena (DWA)
 • EIT Digital (EITD)
 • EIT Health Scandinavian CLC (EITH)
 • Future Position X/Geolife Region (FPX/GLR)
 • Högskolan i Halmstad/Leap for Life
 • Karolinska Institutet (KI)
 • Linnéuniversitetet (LNU)
 • Livsmedicin Region Västerbotten (LM)
 • Region Stockholm (RS)
 • Region Kalmar län/eHealth Arena (eHA)
 • RISE, Stockholm University (SU)
 • Stockholm Science City (SSCi)
 • STUNS Life Science (STUNS)
 • Uppsala universitet (UU)

Involverade partner i Halland:

 • Leap for Life
 • Health Data Centre
 • HighFive Framtidsarena
 • Högskolan i Halmstad
 • Region Halland

Projektledare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt