Sök

B-SHAPES

B-SHAPES fokuserar på gränsernas roll i hur uppfattningar formas om europeiska samhällen under 2000-talet, när dessa ställs inför utmaningen med gränsförändringar i Europa.

Gränser fortsätter att spela en nyckelroll i vår uppfattning om samhällen, kultur, arv och tillhörighet. Projektet granskar gränsernas roll i hur uppfattningar formas när det gäller:

 1. Euroskepticism i gränsregioner
 2. Nationella minoriteter
 3. Gränsområden.

Högskolan i Halmstad ansvarar för ett arbetspaket om policykonsekvenser, med särskilt fokus på kulturarvspolitik. B-SHAPES resultat kommer att öppna upp för en omkonstruktion av kulturarvspolitiken, och ersätta nationella tillvägagångssätt med gränsöverskridande europeiska strategier för kulturarv. Dessa kommer att ge medborgarna, men också ekonomiska sektorer, möjlighet att bidra till skapandet av mer inkluderande visioner av kultur och värderingar, vilket ökar livskvaliteten inte bara i gränsregioner.

Om projektet

Projektperiod

 • 2023-04-01–2026-03-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartners

 • Syddansk universitet, Danmark
 • Brunel University London, Storbritannien
 • European Academy Bozen, Italien
 • Uleåborgs universitet, Finland
 • Eötvös Loránd University, Ungern
 • Technical University of Liberec, Tjeckien
 • University of Wrocław, Polen
 • Université de Strasbourg, Frankrike
 • The National Museum of History, Bulgarien
 • The Association of European Border Regions, Tyskland
 • The Foundation of European Remembrance and Solidarity, Polen
 • Kreatus Consultancy, Polen
 • Lungomare Art Collective, Italien

Finansiär

 • Horizon Europe

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt