Sök

Högskolan stödjer demokratiseringen på västra Balkan

För andra året i rad har Högskolan i Halmstad gett en internationell intensivkurs i offentlig förvaltning på uppdrag av Svenska Institutet. Förra veckan befann sig 30 deltagare från västra Balkan, som alla arbetar inom eller med offentlig förvaltning, på campus i Halmstad i syfte att bidra till fortsatt demokratisering i sina hemländer.

 ”Jag tror att det är mycket intressant för en Balkanpublik att se hur man kan arbeta gränsöverskridande och dra nytta av varandra.”

Sara Svensson, universitetslektor i statsvetenskap

Den två veckor långa kursen, Collaborative Governance in a Digital Era (Samverkande förvaltning i en digital era), är uppdelad så att en vecka ges digitalt och en vecka på plats på Högskolan i Halmstad. Tjänstepersoner och politiker inom offentlig förvaltning från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien samlades tillsammans med lärare och koordinatorer från Högskolan på våning 22 i Trade Center, när den fysiska kursdelen gick av stapeln förra veckan.

Samverkan och digitalisering

Kursen är en del av ett program som drivs av Svenska Institutet, en myndighet som möjliggör internationella utbyten och samarbeten för att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. I programmet erbjuder flera lärosäten moduler som berör olika offentliga aspekter i offentlig förvaltning. Högskolan i Halmstads modul omfattar samverkan och digitalisering. Sara Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläste på kursen.

– Deltagarna ska kunna ta del av forskning och få kunskap om vad som gör samverkan effektivt och hur det påverkas av teknologiska möjligheter, då främst av digitalisering, berättar Sara Svensson.

Utöver att deltagarna fick kunskap om hur samverkan sker i Norden, fick de möjlighet att reflektera kring sin egen samverkan och digitalisering, och utbyta erfarenheter med varandra.

Gruppen gjorde studiebesök i Köpenhamn på Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och på Greater Copenhagen, en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Sydsverige och Östdanmark.

– Vi vill visa att Sverige inte enbart vänder sig mot storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm för samarbete, utan också till våra grannländer. Jag tror att det är mycket intressant för en Balkanpublik att se hur man kan arbeta gränsöverskridande och dra nytta av varandra, säger Sara Svensson.

Mörblond kvinna i axellångt hår och lila glasögon ler mot kameran.

Sara Svensson anordnade även så att deltagarna fick träffa studenter från Statsvetarprogrammet på ett samverkansevenemang om EU:s demokratidag.

Korruption i västra Balkan

Målet med kursen är att förstärka den offentliga förvaltningen på västra Balkan och därmed demokratiseringen. Hysmir Idrizi från Albanien, som har en juristexamen i internationell rätt och handelsrätt, tvekade inte en sekund att söka till kursen när han hörde talas om den.

– Intresset för Norden har följt mig sedan jag som liten spelade en internationell fotbollscup i Norge. När jag började studera juridik insåg jag att de nordiska ländernas rättssystem är mer realistiska, effektiva och pragmatiska, säger Hysmir Idrizi fascinerat.

I dag jobbar Hysmir Idrizi som koordinator för ett utvecklingsprojekt som har fokus på högre utbildning, och är finansierat av Albansk-Amerikanska Utvecklingsfonden. Han menar att det inte räcker med en juristexamen i dag för att hålla sig à jour. En kombination av färdigheter krävs, där just digitaliseringen engagerar Hysmir Idrizi extra mycket.

– Det är avgörande att vi implementerar digitala verktyg i Albanien, eftersom korruption inom offentlig förvaltning ligger på en problematiskt hög nivå. Min förhoppning är att jag efter den här kursen ska kunna bidra till den akademiska världen i form av en vetenskaplig artikel där jag presenterar varför Albanien rankas på 110:e plats i korruptionsindexet, säger Hysmir Idrizi.

En mörkhårig man i skägg ler mot kameran.

Hysmir Idrizi tror att digitalisering i offentlig förvaltning kan vara en effektiv åtgärd mot korruptionen i Albanien.

Kommande masterutbildning

Det är inte bara balkandeltagarna som får utbyte av kursen. Högskolan har en ambition att erbjuda fler utbildningar inom offentlig förvaltning. För närvarande är kompetensutveckling inom just offentlig förvaltning begränsat. I ljuset av detta utvecklar Högskolan ett masterprogram i offentlig förvaltning som ska vara öppet för internationella sökande. Stora delar av innehållet i intensivkursen i offentlig förvaltning ska ingå i masterprogrammet.

– Det är spännande och värdefullt att ta emot en diversifierad grupp och på så sätt lära sig hur man bäst utformar utbildningen, säger Sara Svensson.

Text: Katarina Tran
Foto: Albin Edin

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt