Sök

Nyinvigning av e-sportlabbet på Högskolan i Halmstad

Förra hösten startades ett e-sportlabb på Högskolan i Halmstad. Ett år senare – för en vecka sedan – återinvigdes labbet och de nyrenoverade lokalerna visades för inbjudna gäster från företag och organisationer, bland andra Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Young Gamers, en förening för unga som gillar e-sport.

En man står och välkomnar till en nyinvigning av ett labb. Foto.

Måns Svensson, akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, spår en ljus framtid för e-sport med olika infallsvinklar.

E-sportlabbet är en del av Högskolans satsning på e-sport och ingår i Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Tillsammans med RBU Halland, som är en del av den nationella organisationen Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, påbörjade Högskolan satsningen på e-sport år 2021. Sedan dess har bland annat e-sportlabbets lokaler renoverats, och renoveringen var äntligen klar precis i tid för nyinvigningen förra veckan.

Måns Svensson, akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, berättade i sitt välkomsttal om bakgrunden till e-sportlabbet och om samarbetet med bland annat RBU Halland.

– När något nytt spännande drar i gång är det ofta eldsjälar som driver på, i detta fall har det varit RBU Halland, sade Måns Svensson.

Man står med mikrofon och håller i en miniföreläsning inför ett antal människor. Foto.

Brian McCauley är universitetslektor vid Jönköping International Business School och forskar om e-sport. Han var inbjuden till invigningen för att hålla en miniföreläsning om e-sportens möjligheter inom olika områden.

E-sport mer än digitala spel

E-sport handlar inte bara om att spela videospel, utan även om hälsa, rehabilitering, socialisering och att reflektera kritiskt kring omvärlden. Utöver detta gör e-sport det möjligt för barn och unga med funktionshinder att kunna vara delaktiga, uppleva saker och utöva sport i en gemensam miljö.

– Genom vår satsning på e-sport och samverkan med Högskolan i Halmstad har vi möjlighet att jobba vidare med detta. Fokus har varit på barn och unga med funktionshinder, att skapa en väg för dem in i en social gemenskap genom e-sportvärlden. Det ska finnas en mötesplats för alla barn och unga, sade Agneta Tubérus, medlem i RBU Hallands styrelse.

Personer sitter och spelar i ett e-sportlabb

Under invigningen fick gästerna gå en rundvandring dels på DLC, dels på e-sportlabbet där de kunde testa olika digitala spel. Tanken är att studenter likaväl som lärare och forskare ska kunna nyttja labbet. I dagsläget finns två anställda studentmedarbetare på e-sportlabbet.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt