Sök

Högskolan värd för internationell konferens i digitalt lärande

I slutet av april gästades Högskolan i Halmstad under tre lärorika dagar av nationella och internationella forskare inom området digitalt lärande. Konferensen, som var en del av forskarskolenätverket GRADE Research, hade som syfte att utvidga och förnya nuvarande kritiska teoretiseringar av informations- och kommunikationsteknologi inom utbildning och lärande.

"Den här konferensen är positiv för LeaDS då den bidrar till forskningsprogrammets mål att fungera som en nationell arena för forskning inom lärande och digitalisering."

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik

Konferensen, som gästades av flera välkända talare inom området, inspirerade till att utveckla kritiskt tänkande och kritisk teoretisk forskning i samband med utveckling av digital teknologi. Panelsamtalen knöt samman dagarna och öppnade upp för diskussion och frågor.

En person som demonstrerar ett experiment. Foto.

Under konferensen fick deltagarna en rundvandring i DLC:s olika labbmiljöer.

Teknikens framfart

– Ny teknik kommer hela tiden och utrop om försiktighet är något som har synts extra mycket det här året. Teknikens framfart sätter press på utbildningar och på lärares kompetenser. Utbildning är en sektor som inte bara är påverkad av digitalisering, utan som också är en viktig del i att förbereda medborgarna på att använda och delta i det digitala samhället på ett informerat och demokratiskt sätt, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och värd för konferensen.

Lära om att lära

Jennifer Richardson, professor i inlärningsdesign och teknologi vid Purdue Universitet i USA var en av talarna. Hon delade med sig av teorier och förde en diskussion med konferensdeltagarna kring deras möjligheter att utvecklas och delta i forskning.

– Det har varit intressant att få lära sig om Sveriges högre utbildningssystem och hur det skiljer sig från det amerikanska samt hur det fungerar för studenterna här. Jag har lärt mig mycket, inte bara om teorier utan också om hur människor använder teorierna i sitt arbete, säger Jennifer Richardson.

Porträtt av en leende person. Foto.

Jennifer Richardson, professor i inlärningsdesign och teknologi vid Purdue Universitet i USA var en av talarna.

Perspektiv som breddar

Iosif Gidiotis, doktorand i utbildnings- och kommunikationsvetenskap vid KTH, är en av doktoranderna i forskarskolan LIKED – Lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld, där bland annat Högskolan i Halmstad ingår, och det var via forskarskolan som han blev inbjuden till konferensen. Med sig från konferensen tar han de olika perspektiven på teorier, både gamla som nya, han har fått:

– Jag såg det här som en bra möjlighet att träffa andra doktorander och att få höra från experter inom området om deras åsikter på kritiskt tänkande och teoretiseringar. Jag kommer definitivt att försöka hålla ett mer öppet sinne när det kommer till forskning och tänkande kring metoder och kritiskt tänkande. Jag tror att det här är en av de viktigaste sakerna som jag kommer att försöka göra i min forskning, säger Iosif Gidiotis.

Porträtt av en person med mörkt hår. Foto.

Iosif Gidiotis, doktorand i utbildnings- och kommunikationsvetenskap vid KTH, är en av doktoranderna i forskarskolan LIKED – Lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld, där bland annat Högskolan i Halmstad ingår.

Möjligheter att utvecklas

Högskolans forskningsprogram LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle har två doktorander som deltar i två av de forskarskolor, LIKED och UPGRADE, som ingår i GRADE Research.

– Det är en fantastisk möjlighet för doktoranderna. I forskarskolorna finns det ett väldigt driv och doktoranderna erbjuds att delta i en mängd aktiviteter. Den här konferensen är positiv för LeaDS då den bidrar till forskningsprogrammets mål att fungera som en nationell arena för forskning inom lärande och digitalisering. Det är också bra att ingå i ett nätverk som GRADE Research, säger Pernilla Nilsson och konstaterar:

– Det är ett helt unikt nätverk av handledare och doktorander som verkligen positionerar digitaliseringsforskningen i Sverige och internationellt.

Porträtt av en person i gul tröja. Foto.

Johanna Velander, doktorand i datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet och del av forskarskolan UPGRADE.

Vikten av det sociala

Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna och många tar med sig både nya perspektiv och samarbetspartner. Johanna Velander, doktorand i datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet och del av forskarskolan UPGRADE, tycker att konferensen var mycket givande:

– Jag har fått med mig många idéer som har dykt upp under aktiviteterna och diskussionerna. Sedan tar man också med sig minnen och knutna kontakter.

Text: Linnéa Kankaala
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt