Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Henrik Stenberg
Universitetslektor Sociologi

Open Access 1

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Kreativitet och sociala relationer

Forskning om kreativitet som särskilt berör förhållandet mellan konst/kultur och arbetslivet och som utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv. Det innebär att kreativitet i grunden betraktas som ett resultat av sociala samspel, samarbeten, sociala relationer och kulturella förutsättningar.

Gemenskap

Forskningen berör sociala och relationella förutsättningar för etablerandet av gemenskap i vår samtid och utgår från fallbeskrivningar och socialpsykologiska teorier och begrepp användbara för att belysa och förstå gemenskapens villkor och betydelser och har utmynnat i en bok om gemenskap.

Undervisning

Socialpsykologi 1-90 samt avancerad nivå

Kompetens

Doktor i Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer