Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Jag är professor i naturvetenskapernas didaktik och filosofie doktor i pedagogik.
Mitt huvudsakliga verksamhetsområde är lärarutbildning och utbildningsvetenskap.

Forskning

Jag forskar inom utbildningsvetenskap. Dels handlar det om naturvetenskapernas didaktik där jag särskilt intresserar mig för naturvetenskaplig allmänbildning och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSI). Det handlar också om lärande och hållbar utveckling (ESD). I den forskningen intresserar jag mig för hur normer styr hur den önskvärda "KRAV-märkta" eleven konstrueras.

Undervisning

Undervisning om naturvetenskapernas didaktik, bedömning, vetenskapsteori och metod.

Handledning på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Kompetens

Pedagogik och naturvetenskapernas didaktik.

Personliga länkar

Senaste publikationer