Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Undervisning

Grundnivå:
IK6003 - Aktuella forskningsfrågor inom IT-design
IK6013 - Aktuella forskningsfrågor inom digital design och innovation (Kursansvarig)
IK6008 - Kandidatuppsats i informatik

Magisternivå:
IK8013 - Forskningspraktik
IK8016 - Etik och hållbarhet i digital tjänsteinnovation (Kursansvarig)
IK8019 - Ny forskning inom digital tjänsteinnovation

Senaste publikationer